Herstel & Participatie

Het project Herstel & Participatie is een samenwerkingsproject van Kwintes, Parnassiagroep (Brijder, I-psy, Palier, Reakt), Leger des Heils, GGZ Rivierduinen en Stichting KernKracht. Het project heeft als doelstelling herstel toegankelijk te maken voor iedereen en het liefst zo dicht mogelijk in de buurt. De ruimte krijgen om naar eigen mogelijkheden te kunnen werken aan je herstel zal leiden tot meer participatie.

Projecten/activiteiten project Herstel & Participatie


Cursussen en opleidingstrajecten Herstel & Participatie Midden-Holland

Werken met je eigen ervaring bij project Herstel & Participatie

Binnen het project Herstel & Participatie werken ervaringsdeskundigen. Zij zijn opgeleid om de eigen ervaringen functioneel in te zetten in de ondersteuning van ervaringsgenoten. Wil je bijvoorbeeld aan de slag als begeleider herstelgroep of als ervaringscoach dan kan je daarvoor een cursus volgen. Na de cursus volgt een praktijkgedeelte (training on the Job) waarin het geleerde in de praktijk kan worden toegepast.

Klik hier voor de cursussen project Herstel & Participatie

Klik hier voor opleidingstraject ervaringscoach

Klik hier voor opleidingstraject begeleider Herstelgroep

Werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk Wil je graag (weer) gaan werken, maar ben je ongewild werkloos? Heb je bijvoorbeeld angst voor solliciteren, of zie je er vanaf omdat je denkt op grond van je (psychische) kwetsbaarheid toch niet aangenomen wordt? Heb je de ervaring dat er op de arbeidsmarkt te weinig gekeken wordt naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden.

Het leven met (psychische) kwetsbaarheid en bijvoorbeeld het verlies van maatschappelijke rollen, stigmatisering, uitsluiting, te maken krijgen met hulpverlening en overheidsinstanties kan unieke kennis opleveren. Deze ervaringskennis kan, mits functioneel toegepast, bruikbaar zijn om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Vanuit het Europese project EQUIL zijn er trainingen versterking positie op de arbeidsmarkt en is er ondersteuning door ervaringscoaches werk.

Klik hier voor de flyer van de werkgroep ‘Versterking positie op de arbeidsmarkt’