Herstel & Participatie

Het project Herstel & Participatie is een samenwerkingsproject van Kwintes, Parnassiagroep (Brijder, I-psy, Palier, Reakt), Leger des Heils, GGZ Rivierduinen en stichting KernKracht. Het project heeft als doelstelling herstel toegankelijk te maken voor iedereen en het liefst zo dicht mogelijk in de buurt. De ruimte krijgen om naar eigen mogelijkheden te kunnen werken aan je herstel zal leiden tot meer participatie.

Projecten/activiteiten project Herstel & Participatie


Cursussen en opleidingstrajecten Herstel & Participatie Midden-Holland

Werken met je eigen ervaring bij project Herstel & Participatie

Binnen het project Herstel & Participatie werken ervaringsdeskundigen. Zij zijn opgeleid om de eigen ervaringen functioneel in te zetten in de ondersteuning van ervaringsgenoten. Wil je bijvoorbeeld aan de slag als begeleider krachtgroep of als ervaringscoach dan kan je daarvoor een cursus volgen. Na de cursus volgt een praktijkgedeelte (training on the Job) waarin het geleerde in de praktijk kan worden toegepast.

Werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk Wil je graag (weer) gaan werken, maar ben je ongewild werkloos? Heb je bijvoorbeeld angst voor solliciteren, of zie je er vanaf omdat je denkt op grond van je (psychische) kwetsbaarheid toch niet aangenomen wordt? Heb je de ervaring dat er op de arbeidsmarkt te weinig gekeken wordt naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden.

Het leven met (psychische) kwetsbaarheid en bijvoorbeeld het verlies van maatschappelijke rollen, stigmatisering, uitsluiting, te maken krijgen met hulpverlening en overheidsinstanties kan unieke kennis opleveren. Deze ervaringskennis kan, mits functioneel toegepast, bruikbaar zijn om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Cliëntgestuurde initiatieven

Binnen het project Herstel & Participatie is afgesproken dat alle betrokken organisaties komen tot een eigen bruisplek/denktank waar cliëntgestuurde initiatieven kunnen bruisen en ontstaan. Het doel is dat deze bruisplekken gaan samenwerken.

Cliëntinitiatieven zijn net als burgerinitiatieven acties van cliënten/deelnemers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor zaken die zij belangrijk vinden binnen Zorg en Welzijn. Dat vraagt om ruimte en de mogelijkheden om deze initiatieven te ontwikkelen en op te zetten, vanuit eigen kracht en eigen regie met ondersteuning waar nodig.

Ben je zelf enthousiast om iets op te gaan zetten? Bruis je van de ideeën of erger je je soms groen en geel aan bepaalde zaken en weet je hoe het anders en/of beter kan?
Doe hier dan iets mee. Misschien zijn er wel meer mensen met dezelfde ideeën en kunnen de krachten worden gebundeld.

Interesse? Neem dan contact op met:
Maartje Weeda, Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid