Organisatie

De Stichting KernKracht komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak-en thuislozen binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet de Stichting KernKracht zich in om de positie van deze doelgroep te versterken.Ā Binnen de Stichting KernKracht werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.