Trainingen voor vrijwilligers

Vrijwilligers die werkzaam zijn binnen KernKracht worden in bijna alle functie opgeleid tot ervaringsdeskundige. Dit geldt voor vrijwilligersfuncties als voorlichter, ervaringscoach, adviseur, begeleider krachtgroepen, informeel cli├źntondersteuner en ondersteuner straatadvocaat. Alle ervaringsdeskundigen volgen eerst de basistraining. Daarna worden ze zo nodig verder getraind voor inzet in een specifieke functie.

Basistraining ervaringsdeskundige vrijwilliger bij KernKracht

Doel: 
Mensen met psychische kwetsbaarheid en/of ontwrichtende levenservaring leren om hun eigen ervaringen op een positieve en effectieve manier in te leren zetten als voorlichter, als ervaringsmaatje, als adviseur voor behandelaren, begeleiders en beleidsmakers of als begeleider van krachtgroepen.

Duur: 12 wekelijkse lessen van 3 uur.

Inhoud:
Delen van eigen ervaringen en leren van ervaringen van groepsgenoten. Theorie rondom ervaringsdeskundigheid, empowerment en herstel. Oefenen van (communicatie) vaardigheden die later in de praktijk gebruikt worden bij de inzet in een vrijwilligersfunctie bij KernKracht. Oefenen van praktijksituaties met behulp van rollenspelen. Het leren uitleggen van de missie en waarden van KernKracht en de activiteiten die er zoal plaatsvinden.

Voor wie:
Voor mensen die zich al vrijwilliger in willen zetten bij KernKracht. Mensen met ervaringen met psychische kwetsbaarheid, verslaving, dak- en thuisloosheid of maatschappelijke opvang die voldoende afstand hebben tot de in te zetten problematiek en die willen (leren) reflecteren op hun eigen ervaringen.

Voor meer informatie:
Neem contact op met Maartje Weeda
Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid