Stichting KernKracht en de gemeente Zuidplas werken ook de komende twee jaren weer samen aan het verbeteren van de psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid. Directeur-bestuurder Petra van Buren en wethouder De Haas ondertekenden woensdag 10 maart een nieuwe subsidieovereenkomst.

KernKracht speelt al jaren een belangrijke rol in de gemeente Zuidplas als belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en mentale gezondheid. Ze zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning, cliëntenparticipatie, de Crisiskaart, jongeren ExpEx, de straatadvocaat, expertise van ervaringsdeskundigheid en het project Herstel en Participatie. Dit project heeft als doelstelling herstel toegankelijk te maken voor iedereen en het liefst zo dicht mogelijk in de buurt.

Kwetsbaarheden
Wethouder Daan de Haas: ‘KernKracht maakt het normaal dat je over psychische kwetsbaarheden spreekt. Dat hoort bij het leven. Juist in deze tijden doen ze enorm belangrijk werk. En gelukkig blijven ze daarmee doorgaan, ondanks alle coronamaatregelen. De digitale huiskamer, waar je drie keer per week digitaal op bezoek kunt gaan, is daar een goed voorbeeld van.

Ervaringsdeskundigheid
Wat KernKracht zo uniek maakt, is dat ze voornamelijk werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Wethouder De Haas: ‘KernKracht komt sterk op voor cliënt met kwetsbaarheden. Bijzonder voor mij is het Radenoverleg, waar wij als wethouders direct met cliënten of hun ondersteuners praten. Daar leer ik veel van. We zijn dus blij dat we onze samenwerking voort kunnen zetten en dat de gemeente Zuidplas daar onder meer aan kan bijdragen met het verlenen van deze subsidie.’

Pilotproject
Directeur-bestuurder Van Buren (KernKracht): ‘Gelukkig vindt Zuidplas herstel, participatie en ondersteuning vanuit de leefwereld van mensen belangrijk, gezien ze investeren in de projecten van KernKracht. Binnenkort starten we ook met een nieuw pilotproject met ExpEx jongeren bij de huisartsenpraktijk HOED in Nieuwerkerk aan den IJssel. We hopen hiermee meer jongeren te bereiken en te kunnen ondersteunen vanuit (h)erkenning en gelijkwaardigheid.’

Klik hier voor het artikel op ‘Dichtbij het Nieuws’