Netwerktafeloverleg Midden-Holland

Het netwerktafeloverleg is 4 keer per jaar en staat open voor alle uitvoerende medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen van de diverse zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-Holland.

Het netwerktafeloverleg heeft als doel:

* Het verbinden van formele en informele netwerken in Midden-Holland
* Het delen van kennis en ervaring
* Casuïstiek bespreking

Elk netwerktafeloverleg heeft een thema, aangedragen en voorbereid door één van de deelnemers binnen het project Herstel & Participatie. Er worden gastsprekers uitgenodigd, ervaringsdeskundigen zijn aan het woord en er wordt gezamenlijk nagedacht over het omgaan met lastige situaties. Ook worden met elkaar knelpunten en signalen geïnventariseerd.

Deelnemers aan de netwerktafel bepalen zelf of en wanneer zij aansluiten.

Uitgenodigd worden?
Stuur dan een mail naar Arjan Kik, Projectleider Herstel & Ervaringsdeskundigheid bij Kernkracht.

Netwerktafels zijn onderdeel van het project Herstel & Participatie