Netwerktafeloverleg Midden-Holland

Het netwerktafeloverleg vindt 4 keer per jaar online plaats (via zoom) en staat open voor alle uitvoerende medewerkers, vrijwilligers en op andere wijze betrokkenen van de diverse zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-Holland.

Het netwerktafeloverleg heeft als doel:

* Het verbinden en versterken van formele en informele netwerken in Midden-Holland
* Het delen van kennis en ervaring
* De mogelijkheden en de toegevoegde waarde van (de inzet van) ervaringsdeskundigheid op de kaart zetten
* Het agenderen van het belang van eigen kracht en zelfregie in de huidige complexe samenleving
* Actuele signalen en lokale, maatschappelijke vraagstukken bespreken
* Casuïstiek bespreking

Elk netwerktafeloverleg heeft een thema, aangedragen en voorbereid door één van de deelnemers binnen het project Herstel & Participatie.
Ook deelnemers hebben de mogelijkheid om thema’s en onderwerpen aan te dragen en op de agenda te zetten, wanneer die breed gedragen worden en aansluiten op het gebied van participatie.
Er worden gastsprekers uitgenodigd, ervaringsdeskundigen zijn aan het woord en er wordt gezamenlijk nagedacht over het omgaan met lastige situaties. Ook worden met elkaar knelpunten en signalen geïnventariseerd, en kunnen de deelnemers verbinding zoeken met elkaar om zo de onderlinge samenwerking binnen de regio Midden-Holland te versterken.

Deelnemers aan de netwerktafel bepalen zelf of en wanneer zij aansluiten, afhankelijk van de relevantie van het thema.

Uitgenodigd worden?
Stuur dan een mail naar Maartje Weeda, Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid

Netwerktafels zijn onderdeel van het project Herstel & Participatie