Meldpunt

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijke opvang en het Sociaal Domein speelt er veel, zoals lange wachtlijsten, langere wachttijden, geen of te weinig opvangplaatsen, decentralisaties et cetera.

Als belangenorganisatie verzamelen wij signalen en horen daarom graag tegen welke zaken u aanloopt en niet naar behoren worden afgehandeld. Gebruik hierover onderstaand meldingsformulier.

Meldingsformulier

Meldpunt