Complimenten en klachten

De vrijwilligers en beroepskrachten van KernKracht (handelend vanuit een gedragscode) proberen u zo passend mogelijk te helpen. Toch kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over een medewerker of over de dienstverlening van KernKracht. Als dat zo is, horen wij dat graag.
Uiteraard horen we ook graag van u terug wat u nu juist aan onze dienstverlening hebt gewaardeerd.

Klachten worden in eerste instantie behandeld door de (betreffende) beroepskracht of uiteindelijk de directeur-bestuurder. Mochten we er samen niet uitkomen kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie.

Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat kunt u hier nalezen:

Klachtenreglement KernKracht

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie voor drie Zelfregie & Herstel organisaties (Kompassie Den Haag, Steunpunt Zelfregie & Herstel (Utrecht) en KernKracht (Midden-Holland)).