Complimenten en klachten

De vrijwilligers en beroepskrachten van KernKracht (handelend vanuit een gedragscode) proberen u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over een medewerker of over de dienstverlening van KernKracht. Als dat zo is, horen wij dat graag. Uiteraard horen we ook graag van u terug wat u nu juist aan onze dienstverlening hebt gewaardeerd.

Klachten worden in eerste instantie behandeld door de (betreffende) beroepskracht of anders de directeur-bestuurder. Mochten we er samen niet uitkomen kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie.

Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat kunt u hier nalezen:

Klachtenreglement KernKracht

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie voor drie regionale cliëntenorganisaties (Kompassie Den Haag, Steunpunt GGZ Utrecht en KernKracht).