Clientparticipatie

De Wet Maatschappelijk Ondersteuning, Wmo, is er ook voor mensen met psychische problemen, verslaving of dak- en thuislozen.

De gemeente heeft de plicht om burgers, die door een ziekte of stoornis moeilijk deel kunnen nemen aan de maatschappij, hierbij te helpen. In wet tekst heet dat compenseren. Dit houdt in dat je als cliënt een beroep kunt doen op de compensatieplicht van de gemeente.
Bijvoorbeeld als je te angstig bent om te reizen met het OV zou je een compensatie kunnen krijgen voor taxi vervoer. Als je door een beperking niet in staat bent om je huis opgeruimd te houden, kun je daar hulp voor vragen bij de gemeente.

Het Wmo Loket

Als je een aanvraag doet gaat dat via het Wmo loket. Iedere gemeente heeft een Wmo loket waar medewerkers je kunnen informeren over de mogelijkheden. Deze loketmedewerkers helpen je probleem goed onder woorden te brengen en hebben een overzicht welke mogelijkheden er zijn. De loketmedewerkers zijn gespecialiseerd de vraag van de cliënt in beeld te krijgen. Samen met de cliënt zoekt de loketmedewerker naar een zo goed mogelijke oplossing.

Ga dus voor een Wmo aanvraag altijd eerst naar het Wmo loket in je gemeente!

Medezeggenschap

Elke gemeente heeft de plicht cliënten te betrekken bij de uitvoering van de Wmo. In de meeste gemeenten is er een Wmo adviesraad of een Wmo platform. Hier zitten cliënten in met verschillende achtergronden. Ook mensen uit GGZ, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg hebben een afgevaardigde. Stichting KernKracht ondersteunt de vertegenwoordigers uit GGZ/MO/VZ middels de Stichting KernKracht initiatiefgroep Wmo.
Binnen de initiatiefgroep wordt informatie uitgewisseld over de diverse Wmo adviesraden, hoe een advies er uit kan zien, waar de knelpunten zitten etc.

De initiatiefgroep Wmo is gestart door het Programma Lokale Versterking. Lees de Eindrapportage Lokale Versterking Midden-Holland januari 2010.

Alle Wmo loketten zijn door Mystery Guests bezocht en onderzocht. Lees hun ervaringen in Eindrapport WMO-loketten Midden-Holland (O)GGZ proof.

DVD iedereen kan het overkomen

Dat psychische problemen echt in alle lagen van de bevolking kunnen voorkomen wordt duidelijk in de DVD “Het kan iedereen overkomen!”.
Zeer bruikbaar bij voorlichtingen op scholen en gemeenten. Een echte aanrader dus!
Bestel de DVD voor 10 euro bij KernKracht via de email: info@kernkracht.nl

Vertegenwoordigers Wmo gezocht:

KernKracht is op zoek naar (ex)cliënten/ervaringsdeskundigen of familieleden die zich willen inzetten voor belangenbehartiging (GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke opvang) in het kader van de Wmo binnen hun woonplaats (regio Midden Holland).

Wij zoeken met spoed vertegenwoordigers uit de gemeenten: fusie gemeente Bodegraven/Reeuwijk. Voor alle andere gemeenten in Midden Holland zoeken wij nog mensen voor de lokale/regionale achterbangroep.

Voor meer informatie neem contact op met STIP.