Cliëntenparticipatie

Het betrekken van cliënten en burgers bij beleidsontwikkeling en vernieuwingen in de zorg en de gemeente is erg belangrijk. De kwaliteit van beleid en uitvoering én het draagvlak verbetert als direct betrokkenen meedenken en inbreng leveren.
Beleidsmakers horen direct en rechtstreeks hoe hun beleid uitwerkt in de dagelijkse praktijk van mensen die van het instellings- / gemeentelijk beleid afhankelijk zijn.

KernKracht faciliteert cliëntenparticipatie met betrekking tot beleid en uitvoering van ondersteuning en behandeling van mensen met een psychische kwetsbaarheid/GGZ, verslaving en dak- en thuislozen. Dit doen wij onder andere door het organiseren en coördineren van een regionaal Radenoverleg.

Radenoverleg

KernKracht faciliteert om de zes weken overleg met vertegenwoordigers van raden sociaal domein, cliëntenraden van de GGZ-instellingen, de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en familieraden binnen de regio Midden-Holland.

Vertegenwoordigers van de volgende cliëntenraden nemen deel aan dit overleg:

 • Cliëntenraad GGZ MH (Rivierduinen)
 • Cliëntenraad Brijder, Parnassiagroep (verslavingszorg)
 • Cliëntenraad Kwintes (RIBW, ambulante ondersteuning, Vrouwenopvang)
 • Cliëntenraad Leger des Heils (nachtopvang en RIBW)
 • Bezoekersraad Reakt/ Parnassiagroep (dagbesteding en reïntegratie)
 • Deelnemersraad Eleos (wonen)
 • Jeugd wordt vertegenwoordigt door ExpEx en/of de straatadvocaat jeugd

Vanuit raden sociaal domein:

 • Vertegenwoordiger Raad sociaal domein Zuidplas
 • Vertegenwoordiger Raad sociaal domein Gouda
 • Vertegenwoordiger Raad sociaal domein Krimpenerwaard
 • Vertegenwoordiger Raad sociaal domein Waddinxveen
 • Vertegenwoordiger Raad sociaal domein Bodegraven-Reeuwijk

Overige deelnemers zijn:

 • Familievereniging Ypsilon
 • Familieraad Rivierduinen

Doelen van dit overleg:

 • Actuele stand van zaken in de organisatie/gemeente delen
 • Regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de GGZ en Maatschappelijke opvang bespreken
 • Signalen delen en afspraken maken waar deze te agenderen
 • Een actueel thema bespreken
 • Van elkaar leren en elkaar inspireren

Radenoverleg met wethouders en beleidsmedewerkers Midden-Holland:

Driemaal per jaar sluiten de wethouders en beleidsmedewerkers uit Midden-Holland aan bij het Radenoverleg om belangrijke thema’s met elkaar te bespreken. Thema’s die zowel vanuit de raden als vanuit de gemeenten worden geagendeerd. Dit wordt door alle partijen als een waardevol overleg ervaren. Gemeenten nemen belangrijke punten vanuit dit overleg mee om aanpassingen te maken in hun beleid.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u mailen naar clientenparticipatiemiddenholland@kernkracht.nl