Workshop “Anti-stigma diagnose spel”

Deze workshop is bedoeld om meer inzicht te krijgen in wat een stigma doet met mensen en wat werkt om het stigma te verminderen.

Een stigma markeert een persoon met een kwetsbaarheid als minderwaardig en niet of minder meetellend. Ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen met het opgeplakt krijgen van een etiket en met zelfstigma. Deelnemers kunnen het krijgen van een bepaald etiket zelf ervaren door het spelen van het “Anti-stigma diagnose spel”. Er is ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan hierover.

Duur: minimaal 2,5 uur.

Voor informatie, afspraken en prijsopgaven kunt u contact opnemen met:
Maartje Weeda
Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid