WMO loketten Midden-Holland (O)GGZ proof

Mystery Guests onderzoeken de kwaliteit van de WMO loketten in Midden-Holland.
Dit onderzoek is tot stand gekomen door samenwerking tussen Programma Lokale Versterking (PLV) en de Zorgvragers Organisatie GGZ Midden-Holland (Stichting KernKracht). In dit rapport kunt u lezen hoe cliënten en mantelzorgers uit de (O)GGZ de 13 WMO loketten in deze regio ervaren. De loketten zijn bedoeld als entree voor de WMO, waarbij behulpzaamheid en klantgerichtheid voorwaard-en zijn om de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) goed te laten aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt.

In dit rapport vindt u geen “zwarte lijst”. De WMO loketten zijn relatief nieuw en
iedereen is zich ervan bewust dat er verbeteringen mogelijk zijn. Graag helpt de Stichting KernKracht de gemeenten inzicht te geven in hoe de huidige WMO loketten ervaren worden door cliënten. Graag houden we een spiegel voor om gezamen-lijk verbeter plannente kunnen maken waar nodig.

De Stichting KernKracht dankt de vrijwilligers die hebben meegewerkt aan dit spannende
avontuur. Voor sommige vrijwilligers was het niet eenvoudig een loket te bezoeken als mystery guest, anderen zagen er een uitdaging in. Alle vrijwilligers vonden het belangrijk een bijdrage te leveren aan het doel: EEN GOED LOKET BIJ DE BURGER IN DE BUURT!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.