Verslavingsprobleem vrouwen: groot verschil met mannen

Vrouwen met een verslavingsprobleem vragen moeilijker en later om hulp dan mannen. De drempel ligt hoger, onder andere doordat de maatschappij verslaving bij vrouwen zwaarder veroordeelt dan bij mannen. Als vrouwen eenmaal in behandeling komen, zijn zij er vaak slechter aan toe dan mannen. Bani da Lima, hoofd behandelzaken van JellinekMinnesota vertelt over deze problematiek.

In Nederland is zo’n 25 procent van de cliënten die voor verslaving in behandeling zijn vrouw. Dit betekent niet dat verslaving een typische ‘mannenziekte’ is. Integendeel, verslaving komt evenveel voor bij mannen als vrouwen. De cijfers laten vooral zien dat vrouwen moeilijker en veel later om hulp vragen dan mannen. Veel vrouwen ervaren een hogere drempel omdat de maatschappij verslaving bij vrouwen zwaarder veroordeelt dan bij mannen. Maar vrouwen zijn ook vaak streng voor zichzelf. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en vinden zorgen voor hun gezin en familie vaak belangrijker dan zorgen voor zichzelf. Bovendien kunnen vrouwen met een verslaving langer ‘goed’ functioneren dan mannen en dus langer de schijn ophouden dat alles goed gaat.

Vrouwen zijn er vaak slechter aan toe

Bani da Lima, hoofd behandelzaken bij JellinekMinnesota vertelt: ‘Vrouwen vragen meestal pas veel later hulp dan mannen. Als zij dan eenmaal in behandeling komen, zijn ze er vaak zowel fysiek als psychisch slechter aan toe dan de meeste mannen die bij ons komen. Verder is er bij vrouwen meestal sprake van comorbiditeit. We zien verslaving vaak in combinatie met bijvoorbeeld depressie, ptss of een borderlinestoornis. Deze diagnoses worden vaak later in de behandeling gesteld, omdat ze gemaskeerd werden door de verslaving.’

JellinekMinnesota is de enige verslavingskliniek in Nederland die er bewust voor kiest om mannen en vrouwen met een verslaving tijdens een opname gescheiden te behandelen. Vrouwelijke cliënten zijn vaak verwikkeld geweest in relaties met een gewelddadig karakter of zijn slachtoffer geweest van incest. Sommigen hebben nare ervaringen met dominante mannen of hebben nauwelijks gezonde relaties gehad met andere vrouwen. Daarom is het belangrijk een veilige omgeving te creëren. Cliënten vinden in de vrouwengroep herkenning en erkenning bij elkaar en ervaren hierdoor steun.

Gedrag in gemengde groep verschilt van ‘vrouwengroep’

Bovendien blijkt uit ervaring dat zowel mannen als vrouwen zich in een gemengde groep binnen een klinische setting anders gedragen dan wanneer ze gescheiden werken aan hun verslaving. Mannen hebben de neiging om in een gemengde groep stoer te doen en tonen minder makkelijk hun emoties. Vrouwen zijn meer terughoudend en stellen zich soms meer dienend en zorgzaam naar de man op. Maar ook mensen met bijvoorbeeld een islamitische geloofsovertuiging, vinden het fijner om in een homogene groep behandeld te worden.

Ook is het denkpatroon van mannen en vrouwen anders. Bij vrouwen treden emoties sneller op de voorgrond, terwijl mannen meer praktisch en functioneel lijken te denken. De onderwerpen die tijdens de behandeling besproken worden zijn daarom wel steeds hetzelfde, maar de invalshoek is anders. Daarnaast spelen zaken als relaties, eigenwaarde, schaamte en schuldgevoel een andere rol bij vrouwen met verslaving dan bij mannen.

Informatie over opname in de kliniek

De opname duurt 8 weken inclusief detoxificatie en vindt plaats in de JellinekMinnesota-kliniek in Amsterdam. De kliniek behandelt alcohol-, drugs- en gokverslaving. De behandeling wordt volledig vergoed en de wachtlijst is meestal zeer kort.

Heeft u nog vragen over de behandeling of wilt u uw patiënte aanmelden, bel dan tijdens kantoortijden naar 020 590 58 88. U kunt ook e-mailen naar minnesota@jellinek.nl. Wij helpen u graag verder. Voor meer informatie kunt u kijken op www.jellinek.nl/minnesota.

Bron: jelinek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *