Uitslag GGz-onderzoek: eigen regie het belangrijkst

Op 30 maart werd de 40e Week van de Psychiatrie afgesloten met opmerkelijke cijfers, afkomstig uit een enquête onder de doelgroep zelf. Vanwege het thema Baas in eigen leven?! lanceerde het Landelijke Platform GGz een meldactie voor (ex)cliënten en familieleden. Op de vraag waar mensen het meest steun aan hebben, werd ‘eigen kracht’ opvallend vaak genoemd. 

Het zijn meestal persoonlijke en alledaagse zaken waar mensen kracht uit putten. De hulpverlening is ondergeschikt aan ‘eigen initiatief en doorzettingsvermogen’, ‘steun van naasten’ en ‘sociale contacten’. De Week van de Psychiatrie duurde van 24 tot en met 30 maart 2014. Met het thema Baas in eigen leven?! werd gesteld dat mensen met psychische problematiek zoveel mogelijk de regie moeten kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven. Dit sluit aan bij alle veranderingen in de ggz en daarbuiten: het wonen in de wijk, de eigen verantwoordelijkheid, het (meer) uitgaan van eigen kracht.

Cijfers

De enquête van het Landelijk Platform GGz werd ingevuld door maar liefst 446 personen, van wie 78% (ex)cliënten en 22% familie of naastbetrokkenen. Maar liefst 70% van de geënquêteerden gaf aan dat ‘eigen inzet en eigen initiatief, kracht, doorzettingsvermogen’ hen het meeste houvast geeft. Andere veelgenoemde antwoorden waren ‘medicijnen’ (34%), ‘hulp/ ondersteuning van mijn familie’ (29%) en ‘sociale contacten’ (34%).

Op de vraag ‘Wat mis je op dit moment het meest? Wat heb je nodig om meer van het leven te maken?’ werd ‘voldoende geld’ het vaakst aangekruist (30%), gevolgd door ‘sociale contacten’ (24%) en ‘mijn eigen inzet en doorzettingsvermogen’ (19%). In de open invulcategorie werd een verscheidenheid aan antwoorden gegeven. Meerdere keren werd ‘meer begrip’ en ‘minder vooroordelen en stigmatisering’ genoemd, net als ‘(lichamelijke) gezondheid’, ‘opvoedingsondersteuning’ en meer praktische zaken (‘een fiets’).

Bron: GGznieuws.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *