Twee van de vijf cannabisgebruikers blowen meer door Corona

Twee op de vijf cannabisgebruikers die hebben deelgenomen aan de Cannabis & Corona-enquête zijn vaker cannabis gaan gebruiken na invoering van de coronamaatregelen.

Verveling is daarbij de belangrijkste reden die wordt gegeven. Stress en andere psychische klachten spelen daarbij ook een rol. Bijna de helft van de deelnemers verandert zijn of haar gebruikspatroon niet en 1 op de 10 is minder gaan gebruiken of (tijdelijk) gestopt.

Onderzoek cannabisgebruik tijdens coronacrisis
Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten van de Cannabis & Corona-enquête van het Trimbos-instituut. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe gebruikers reageren op de coronamaatregelen en welke vragen zij hebben over hun gebruik van cannabis tijdens deze coronacrisis.

De resultaten in het kort

  • 42,2% is vaker hasj of wiet gaan gebruiken
  • Het gaat dan vooral om meer gebruik op 1 dag
  • Verveling is de belangrijkste reden om meer te gaan gebruiken

Vóór het ingaan van de coronamaatregelen geeft bijna driekwart (71,7%) aan wiet en/of hasj (bijna) dagelijks te gebruiken. 14,5% gebruikt een paar keer per week. De overige respondenten gebruiken wekelijks of minder dan wekelijks wiet en/of hasj. Op een gebruiksdag gebruikten de respondenten gemiddeld 3,1 joints.

Na het ingaan van de coronamaatregelen is bijna de helft van de respondenten (47,6%) even vaak blijven gebruiken. 42,2% zegt vaker wiet en/of hasj te zijn gaan gebruiken.

Een veel kleiner deel geeft aan te hebben geminderd (7,8%) of (tijdelijk) te zijn gestopt (2,4%). De antwoordoptie ‘Ik ben (tijdelijk) gestopt’ is na 157 responsen toegevoegd aan de vragenlijst. Mogelijk ligt het percentage (tijdelijk) gestopte gebruikers dus hoger dan hier is weergegeven.

Na het ingaan van de coronamaatregelen ligt het percentage (bijna) dagelijks gebruikers op 77,7%. Dit lijkt niet veel hoger dan de 71,1% dat voor de maatregelen dagelijks gebruikte. Echter, de (bijna) dagelijks gebruikers gaan van gemiddeld 3,6 joints naar 4,3 joints gemiddeld op een gebruiksdag.

Als we naar het gemiddelde kijken, geven gebruikers van wiet of hasj die wel eens een joint roken aan na de invoering van de maatregelen gemiddeld 3,7 joints op een gebruiksdag te gebruiken. Vaker gebruiken betekent dus voor de meesten niet ‘op meer dagen gebruiken’, maar meer (joints) per dag.

Bron; trimbos.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *