Tijdelijk stoppen met sociale media bevordert mentale gezondheid

Britse wetenschappers hebben onderzocht welk effect het tijdelijk  stoppen met het gebruik van sociale media heeft op de mentale gezondheid. De bevindingen wijzen uit dat een dergelijk pauze een positieve uitwerking heeft.  Dit kan volgens de onderzoekers bijdragen aan het managen van de (eigen) mentale gezondheid. Een week zonder sociale media zorgde bij de proefpersonen voor een duidelijke verbetering in welzijn en  vermindering van depressieve en angstklachten.

Aan het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het Amerikaanse tijdschrift Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, deden 154 proefpersonen mee in de leeftijd van 18 tot 72 jaar, die allen dagelijks  gemiddeld 8 uur gebruik maakten van sociale media. Circa de helft van de proefpersonen werd gevraagd om een week lang te stoppen met alle sociale media; de andere helft maakte deel uit van de controlegroep en zette het normale gebruik van sociale media voort.

Na een week bleek er bij de proefpersonen die gestopt waren met sociale media een duidelijk merkbare verbetering te zijn in hun algehele welbevinden, en zag men een duidelijke vermindering van  depressieve en angstige gevoelens.  In de controlegroep waren de verschillen in mentale gezondheid voor en na het experiment veel kleiner.

Hoofdonderzoeker Jeff Lambert :  “Het gebruik van sociale media is zo normaal geworden, dat velen van ons het bijna zonder na te denken doen, vanaf het moment dat we opstaan tot het moment dat we weer gaan slapen. Maar wat het effect op de mentale gezondheid is, was nog niet onderzocht.  Veel van de deelnemers aan ons onderzoek gaven aan positieve effecten te ondervinden van hun periode zonder sociale media, met een verbeterde stemming en minder angst of onrust. Dit lijkt erop te wijzen dat zelfs een korte pauze al een duidelijke impact kan hebben. Natuurlijk maken sociale media deel uit van ons leven en is het voor veel mensen een onmisbaar onderdeel van wie ze zijn en hoe ze in contact staan met andere mensen. Maar als je wekelijks uren scrollend op je telefoon doorbrengt en het gevoel hebt dat het je negatief beïnvloedt, dan kan het zinvol zijn om het gebruik van sociale media terug te dringen om te zien of dat helpt.”

Het onderzoeksteam wil het onderzoek nu verder gaan uitbreiden en onderzoeken of een korte pauze van sociale media verschillende doelgroepen kan helpen. Daarnaast wil het team kijken of men ook na een langere periode dan een week nog voordelen ervaart. Deze inzichten kunnen in de toekomst helpen bij het inzetten van preventieve maatregelen om de mentale gezondheid beter in balans te houden.

Bron: liebertpub.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *