Themabijeenkomsten

Deze bijeenkomsten worden in overleg met de opdrachtgever samengesteld waarbij het perspectief van cliënten uitgangspunt is bij het gekozen thema.

De themabijeenkomsten kunnen ingezet worden als voorlichting of als instrument voor team intervisie. Naast de inbreng van persoonlijke ervaringen van de ervaringsdeskundigen wordt het thema bij een team intervisie ook besproken aan de hand van concrete werksituaties (met behulp van de incidentmethode).

Voorbeelden van thema’s zijn:

 • Herstel: persoonlijke herstelverhalen in combinatie met de 4 fasen van herstel volgens Cheryl Gagne
 • Bejegening binnen de hulpverlening
 • Dilemma’s bij hulp rondom verslaving
 • Afstand versus nabijheid in de relatie tussen hulpverlener en cliënt
 • Omgaan met verlies
 • Omgaan met verantwoordelijkheid binnen de hulpverlener relatie tussen hulpverlener en cliënt: tussen houdgreep en afwijzing
 • Terugkeer in het maatschappelijk leven
 • Leven en omgaan met schulden
 • Hoe is het om een mantelzorger of naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid te zijn?
 • Stigma en anti-stigma
 • Weer aan het werk gaan, hoe doe je dat?

Duur: minimaal 1,5 uur

Voor informatie, afspraken en prijsopgaven kunt u contact opnemen met:
Maartje Weeda
Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid