Project niet langer actief

Dit project is niet langer actief. Heeft u interesse in dit project, dan kunt u altijd contact opnemen.

Stigma en Media

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking krijgt in zijn leven te maken met psychische klachten. Het gaat hier om problematiek die ernstig en ontwrichtend kan zijn. Daarbovenop komen de misvattingen en vooroordelen over psychische aandoeningen. Stigma wordt regelmatig als nadeliger genoemd dan de psychische aandoening zelf. Stigma zorgt voor schaamte, isolatie en het belemmert het herstel. Het kan leiden tot sociale problemen, uitsluiting en discriminatie. (Bron: Samen Sterk zonder Stigma)

Iedereen heeft vooroordelen, en wat we denken en voelen bij bepaalde problematiek wordt bepaald door vele verschillende invloeden. Ook de media hebben een grote en belangrijke invloed op de publieke opinie over psychische gezondheid.

Het project Stigma en Media heeft tot doel journalisten bewust te laten worden van hun taalgebruik en de context die ze (al dan niet) bij hun berichten geven, en daarmee de manier waarop hun berichtgeving bijdraagt aan stigmatisering of juist de-stigmatisering van mensen met psychische aandoeningen. Door hierover met bekende journalisten in gesprek te gaan en journalisten van de toekomst hierin te scholen, hopen we dat zij voortaan beter zullen nadenken over hun formuleringen en de impact van hun berichtgeving.

Koffiegesprekken

Met 15 bekende journalisten is een koffiegesprek gehouden. Met hen is in gesprek gegaan over de berichtgeving over mensen met psychische aandoeningen met als doel het bewustzijn te scherpen. Daarnaast worden met hen mogelijkheden verkend hoe te voorkomen dat de berichtgeving in de media stigmatiseert. Vanuit de gesprekken zal een handreiking met tips voor journalisten (in opleiding) worden gemaakt.

Scholingsaanbod

Voor journalisten in opleiding wordt een scholingsprogramma ontwikkeld met als doel toekomstige journalisten te leren wanneer berichtgeving over (mensen met) psychische aandoeningen stigmatiserend is. Dit scholingsprogramma is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen van stichting KernKracht en stichting Door en Voor, en met Malou van Hintum (zij schreef voor Samen Sterk zonder Stigma het advies ‘Te gek voor woorden. Stigma en media’ ). De scholing wordt door ervaringsdeskundige trainers gegeven aan leerlingen van de Scholen voor Journalistiek in Zwolle, Ede, Tilburg en Utrecht.

Het project Stigma en Media wordt gesubsidieerd door Samen Sterk zonder Stigma  en wordt uitgevoerd door stichting KernKracht en stichting Door en Voor.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Astrid van Bruggen
E: avanbruggen@kernkracht.nl
T:  0182-519060