Positief oordeel Inspectie over ggz-zorg in coronatijd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een sectorrapportage gepubliceerd over de manier waarop de ggz-sector de afgelopen zomer is omgegaan met de coronacrisis. De inspectie concludeert dat er goed is samengewerkt en op professionele wijze vorm is gegeven aan het bestrijden van de coronacrisis.

Directeur van de Nederlandse ggz Veronique Esman: “Door de hele sector is keihard gewerkt om de patiëntenzorg doorgang te laten vinden. Dat de inspectie dat positief waardeert is een compliment voor alle zorgprofessionals in de ggz. En de geleerde lessen van de afgelopen periode helpen ons voorbereid te zijn op de komende maanden.”

Groot aanpassingsvermogen
In het rapport schetst de inspectie de manier waarop instellingen zich aanpasten aan de plotselinge crisis: “De inspectie ziet dat er in de Coronacrisis ontzettend veel op de sector is afgekomen en dat de sector dit veerkrachtig en voortvarend heeft opgepakt.” Ook is de inspectie lovend over de samenwerking tussen partijen: “Zorgaanbieders stapten op tijd over op een crisisstructuur en beleid werd afgestemd. De besmettingen zijn beperkt gebleven en de continuïteit van zorg was voor de meeste cliënten geborgd.”

Waardering voor inzet
Speciale waardering is er voor de inzet van medewerkers. De inspectie concludeert dat zij zich ten volle hebben ingezet, ondanks soms moeilijke omstandigheden: “Ze hebben het hoofd geboden aan de angst te moeten werken met onvoldoende beschermende middelen, onverwachte situaties, ethische dilemma’s en de toegenomen werkdruk. Het ziekteverzuim is over het algemeen nauwelijks gestegen of gelijk gebleven en op sommige plekken zelfs gedaald.”

Snel geleerd
Tijdens de eerste golf is er door de ggz-sector veel geleerd over hoe om te gaan met een eventuele tweede virusuitbraak, zo concludeert de inspectie: “Veel zorgaanbieders evalueren de aanpak van de eerste virusuitbraak na de zomer, maar nu wordt al hetgeen is geleerd, geconsolideerd in plannen en draaiboeken.” Wel hamert de inspectie op de testcapaciteit: “Voor een tweede virusuitbraak is het van belang dat er genoeg testcapaciteit is zodat medewerkers snel getest kunnen worden en bij een negatieve uitslag direct weer aan het werk kunnen gaan.”

Toekomst
Veronique Esman is blij met de conclusies van de inspectie, maar is ook waakzaam: “Er komt waarschijnlijk nog een moeilijke tijd aan waarin veel van iedereen wordt gevraagd. De inspectie merkt in mijn ogen terecht op dat de financiële regelingen door de zorgverzekeraars mogelijk niet afdoende zijn. De opvatting van de inspectie dat het niet zo mag zijn dat het bestaande zorgaanbod binnen de ggz daardoor verder onder druk komt te staan, onderschrijf ik van harte. De extra aandacht voor de rechtspositie van de cliënt en de voortgang van de dagbesteding zijn genoteerd als punten voor verbetering. Maar gezien de extreme situatie mogen we als ggz-sector trots zijn hoe we deze crisis met zijn allen tot nu toe het hoofd hebben geboden.”

Bron: de nederlandseggz.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *