NOS.nl ‘Ervaringsdeskundigen helpen vaker GGZ-patiënten’

Ze hebben zelf psychiatrische problemen gehad en ondersteunen mensen die daar nu mee kampen: Ervaringsdeskundigen in de ggz worden steeds meer ingezet, zo meldt de NOS

Dat gebeurt dus op steeds meer plekken. In de ggz werken naast psychologen en psychiaters ruim 2000 ervaringsdeskundigen, volgens een ‘voorzichtige schatting’ van beroepsvereniging VvEd. Ook de opleidingen worden populairder. Want alleen de ervaring hebben, is niet genoeg. “Je kunt niet iets meegemaakt hebben en denken dat je meteen aan het werk kan”, zegt Marjo Boer van de VvEd.

De vereniging kreeg dit voorjaar met onder meer het Trimbos Instituut een half miljoen euro overheidssubsidie. Daarmee worden een register en een beroepsstandaard ontwikkeld met aandacht voor zaken als integriteit en belangenafweging. Ook worden de verschillende opleidingen op elkaar afgestemd. “Nederland is het eerste land waar ervaringsdeskundigheid in de ggz wordt geprofessionaliseerd”, zegt Boer.

Herstelheld
En dat is nodig, vindt Alie Weerman, die promoveerde op het onderwerp en lector is aan hogeschool Windesheim. Want het niveau van mensen die zich ervaringsdeskundige noemen, verschilt nogal. Sommigen kunnen zelfs schade aanrichten, zegt ze. “Mensen die slecht zijn opgeleid kunnen bijvoorbeeld heel trots zijn en zichzelf in de etalage zetten als een soort herstelheld. ‘Ik kan het, dus jij kan het ook’. Patiënten kunnen daardoor ontmoedigd raken en zich schamen. En wie iets kleins heeft meegemaakt, is niet te vergelijken met een patiënt die chronisch ontwricht is.”

In de opleidingen, van mbo-niveau 3 tot hbo-niveau, komen theorie en gespreksvaardigheden aan bod, net als het reflecteren op hun ‘herstelverhaal’.

Vertrouwen 
Weerman, van huis uit psycholoog, zegt dat psychologen en psychiaters ‘afstandelijk’ worden opgeleid, dat het niet professioneel zou zijn als ze hun eigen ervaring inbrengen. “De ggz kan een cultuur meebrengen die mensen kleiner, kwetsbaarder en afhankelijker maakt. Ervaringsdeskundigen zijn gelijkwaardig. Ze kunnen vaak de complexiteit van een probleem beter snappen en geven hoop.”

Bron en uitgebreid artikel: nos.nl /  vved.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *