Levenslooppoli ADHD is springlevend

De Levenslooppoli kijkt welke behandeling het beste aansluit bij de persoon in kwestie

Sinds de start van de Levenslooppoli ADHD in 2011 werken medewerkers van verschillende instellingen soepel samen om kinderen en volwassenen met ADHD snelle toegang en goede zorg te bieden, gedurende hun hele levensloop. Professionals en verwijzers tonen hier steeds meer belangstelling voor. De poli is de afgelopen jaren dan ook flink gegroeid. Tijd om te evalueren.

De Levenslooppoli ADHD, een samenwerkingsverband van PsyQ, Lucertis en De Jutters, presenteerde zich eind maart van dit jaar aan een gezelschap van zo’n tachtig verwijzers en collega’s: huisartsen, ervaringsdeskundigen en professionals.

Op deze interessante bijeenkomst stond de toegevoegde waarde van de Levenslooppoli ADHD voor patiënten en professionals centraal. De Levenslooppoli verschilt op een aantal punten van de gebruikelijke organisatie van de zorg voor ADHD. De behandeling van jongeren met ADHD vindt bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw plaats als die van volwassenen. Bij de overgang van jeugdpsychiatrie naar volwassenenzorg naar ouderenzorg is er een zogenoemde warme overdracht. Dat betekent dat patiënten begeleid worden van de ene naar de andere behandelaar. Informatie en deskundigheid voor patiënten en professionals blijven zo behouden.

Ook zorgt het voor duidelijkheid. Elders moeten mensen met ADHD zich tijdens hun levensloop bij verschillende instellingen aanmelden voor hulp. Daardoor ontbreekt vaak kennis over diagnostiek en behandeling.

Aansluitend aanbod

Adolescenten zijn een belangrijke doelgroep in de Levenslooppoli. Het is bekend dat jongeren met ADHD in groten getale afhaken tijdens hun behandeling. Dat is jammer, omdat zij in deze levensfase belangrijke keuzes moeten maken die van grote invloed zijn op hun toekomst. De poli zorgt voor regelmatige behandeling tijdens deze fase, zodat de jongeren stabiel blijven, hun school afmaken en niet ten prooi vallen aan de verleidingen van alcohol en drugs. Hierbij richt de poli zich op hun wensen en behoeften. Aansluiten bij hun leefwereld is belangrijk. Hulpverleners moeten dan ook affiniteit hebben met jongeren. De Levenslooppoli ADHD hanteert geen strikte scheiding tussen de kinder- en volwassenenpsychiatrie bij 18 jaar. Er wordt steeds bekeken welk aanbod het beste aansluit bij de persoon in kwestie.

Opvoeden met ADHD

De oudertraining ‘Opvoeden met ADHD’ is tijdens het symposium uitgebreid toegelicht. Dit is een training over opvoeden voor ouders met ADHD – en eventueel hun partner – die een kind hebben dat ook ADHD heeft. De meerwaarde van deze training: deskundigheid wordt ingebracht vanuit meerdere vakgebieden, uit zowel de volwassenen- als de kinderpsychiatrie. Op die manier maakt het hele gezin deel uit van de behandeling.

Ouderen

Uit onderzoek blijkt dat ADHD en de bijbehorende beperkingen niet overgaan met het ouder worden. ADHD binnen de ouderenzorg is nog nauwelijks bekend. Patiënten stuiten daardoor op veel onbegrip en krijgen niet de behandeling die ze nodig hebben. De Levenslooppoli heeft ook aandacht voor ouderen met ADHD.

Bron: Psych.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *