Koningin Máxima belt met MIND

Koningin Máxima heeft vrijdagmiddag Marjan ter Avest, directeur van MIND, verrast met een bijzonder persoonlijk telefoongesprek. Ze belde om te vragen hoe het gaat met mensen met psychische problemen, hun naasten en de hulpverleners in de ggz tijdens de coronacrisis. De koningin stak iedereen een welgemeend hart onder de riem. 

“Ons Koningshuis laat zien zeer betrokken te zijn bij mensen die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid. Ontzettend hartverwarmend, dit telefoontje van Koningin Máxima. Juist in deze crisistijd heeft onze achterban deze steun hard nodig”, gaf Marjan ter Avest na afloop van het gesprek aan.

Zorgen

Ter Avest vertelde de Koningin over de gevolgen van de coronacrisis in de ggz. Groepstherapieën, dagbehandeling en face-to-face behandelingen worden noodgedwongen gestopt. Ondertussen zien we dat in de ggz heel hard wordt gewerkt aan alternatieve behandelprogramma’s zoals beeldbellen en online hulp. ”De Koningin toonde zich enorm betrokken bij hoe het met de mensen in de ggz gaat, zowel de hulpverleners als degenen die hulp nodig hebben. Ze beseft dat de coronacrisis een groot effect heeft op de psychische gezondheid van mensen. Met vereende krachten moeten we werken aan de nodige zorg en ondersteuning voor mensen in psychische nood.”

Contact via de online Huiskamer van MIND

Ter Avest informeerde de Koningin ook over de initiatieven die MIND ontplooit om mensen te steunen en te informeren in deze crisistijd: “MIND Korrelatie is als anonieme hulplijn op werkdagen beschikbaar voor alle mensen in Nederland. Ook hebben we een aparte ‘coronawebsite’ gelanceerd met allemaal tips en adviezen om psychisch in balans te blijven en om steun te vinden bij landelijke en regionale initiatieven. Om te voorkomen dat mensen in een isolement terechtkomen, hebben we samen met Stichting Out of the Box TV de livestream ‘Huiskamer van MIND’ opgezet. Deze livestream is iedere werkdag te zien van 11 tot 16 uur via www.wijzijnmind.nl/corona. Hier kunnen mensen hun ervaringen en kennis delen”. De Koningin toonde zich zeer geïnteresseerd en wenst iedereen in deze moeilijke tijd het beste toe.

Koningin Máxima maakte in 2019 kennis met MIND. Ze bracht een werkbezoek aan het kantoor van MIND in Amersfoort, waarbij ze uitgebreid in gesprek ging met ervaringsdeskundigen van alle leeftijden. “We waren al heel erg vereerd met het bezoek van de Koningin in oktober, maar dat ze ons nu speciaal belt om alle mensen met psychische problemen en hun naasten te steunen in deze moeilijke tijd, dat raakt mij echt”, aldus Marjan ter Avest.

Meer informatie over het bezoek van Koningin Máxima op 3 oktober vorig jaar aan MIND in Amersfoort: https://wijzijnmind.nl/thema/koningin-maxima-toont-grote-betrokkenheid-tijdens-bezoek-aan-mind

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *