Hoogsensitiviteit, een interessant congres

Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk, waarmee je wordt geboren. Het is dus geen stoornis of ziekte, maar gewoon een onderdeel van je karakter. Wat sommigen mensen niet weten, is dat ongeveer één op de vijf mensen hoogsensitief is. Hoogsensitieve mensen hebben een gevoeliger centraal zenuwstelsel. Dit betekent dat de prikkels die binnen komen, dieper en intenser verwerkt worden in de hersenen.

Stichting Sympopna organiseert in samenwerking met We-Fixx en de Radboud , dat zowel live (in Veenendaal) als online bezocht kan worden. Het betreft bevindingen uit de wetenschap en richtlijnen voor de praktijk.

Hoogsensitiviteit,  is een steeds vaker terugkerend thema in de maatschappij. De term ‘hoogsensitiviteit’ lijkt gelukkig steeds meer bekendheid te krijgen. Vorig jaar juni is het genoemde congres voor het eerst georganiseerd en de opkomst was groot. Vanwege de enorme belangstelling is er voor gekozen het congres terug te laten komen. Inmiddels zijn diverse wetenschappers bezig met het thema ‘hoogsensitiviteit’, waardoor wellicht nieuwe inzichten gepresenteerd kunnen worden.

Wat zegt de wetenschap een jaar later? Zijn er nieuwe vragen ontstaan? Zijn er nieuwe onderzoeken gestart? Hoe gaat het in de wetenschap op dit moment? Welke processen zijn er nodig om onderzoek te kunnen en te mogen doen? De focus ligt vooral op deze vragen, aangezien overprikkeling bij hoogsensitiviteit een groeiend maatschappelijk probleem. Steun vanuit de maatschappij is dan ook van wezenlijk belang. Tijdens het congres is er ook aandacht is voor de praktijk:  hoe gaan we ermee om en hoe kan je er als zorgverlener, arts en/of psychiater in de praktijk ermee aan de slag gaan?

Overprikkeling bij psychiatrische problematiek komt veel voor. De psychiatrie kent verschillende diagnoses zoals omschreven in de DSM V. Je kunt hierbij denken aan aan autisme verwante stoornissen (ASS), ADHD/ADD, schizofrenie, bipolaire stoornissen en angst- en paniekstoornissen. Veel hoogsensitieve mensen komen in de geestelijke gezondheidszorg terecht en krijgen mogelijk niet de passende hulp die ze daadwerkelijk nodig hebben. De kans bestaat dat de hoogsensitiviteit niet herkend wordt, waardoor er een verkeerde diagnose wordt gesteld.

Het komt regelmatig voor dat mensen de diagnose ADHD of ASS krijgen terwijl ze hoogsensitief zijn. Hoogsensitieve personen laten veel gedragingen zien die overeenkomen met psychiatrische stoornissen. Zo kunnen hoogsensitieve mensen ook onrustig worden, concentratieproblemen tonen, druk worden en moeite hebben met contact maken. Om  verkeerde diagnoses te voorkomen is het van groot belang dat professionals binnen de gezondheidszorg hoogsensitiviteit goed leren herkennen en erkennen. Alleen dan kan goed passende zorg worden aangeboden.

Tijdens dit congres wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Dit congres richt zich op zorgverleners en andere belangstellenden die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met hoogsensitieve personen, zowel kinderen, adolescenten als volwassenen.

Het belooft wederom een zeer boeiend congres te worden met toonaangevende sprekers uit diverse werkvelden. Reserveert u de datum van 27 november 2020 alvast in uw agenda?

Bron: ggznieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *