Honderden psychiaters weigeren contact met zorgverzekeraars

Een grote groep van de ruim tweeduizend psychiaters en psychotherapeuten weigert zorgcontracten te sluiten met zorgverzekeraars omdat ze het niet eens zijn met de controles die zorgverzekeraars uitvoeren, zo lezen we in de Volkskrant en op nu.nl .

Belangrijkste redenen om geen contract te sluiten zijn voor de meestal vrijgevestigde behandelaren dat ze niet vast willen zitten aan een maximum aantal behandelingen en de vele andere regels die verzekeraars opleggen. Zo bepalen zorgverzekeraars welke behandelingen ze wel of niet uit mogen voeren en willen ze het effect en de doelmatigheid van de behandeling controleren.

Veel psychiaters en therapeuten geven aan dat hiermee de privacy van hun patiënten in gevaar komt. De behandelaren zetten daarom het advies over een behandeling niet op de factuur die naar de zorgverzekeraar gaat.  Of de patiënt krijgt als alternatief de mogelijkheid om de rekening zelf te betalen. “Een dokter heeft beroepsgeheim en mag geen informatie over patiënten verstrekken” vindt psychiater Mengelberg van website devrijepsych.nl, een belangenvereniging voor psychiaters.

De zorgverzekeraars zeggen de facturen inderdaad te controleren. Hedemann, manager bij Menzis geeft aan dat zij verplicht zijn door de toezichthouder NZa om te controleren of er een verwijzing is van de huisarts en of de behandeling effectief is geweest. Dit laatste gaat via een zogenaamde ROM-meting (routine outcome monitor).Veel therapeuten beschouwen deze ROM-onderzoek als een irritante verplichting. Ze moeten  minimaal twee of meer keer deze vragenlijst met hun patiënten doorwerken terwijl het nut daarvan niet altijd duidelijk is.

De ‘contractweigeraars’ zitten nog wel in het verzekeringssysteem. De patiënt krijgt een rekening, met daarop de diagnose, die hij kan declareren bij de verzekering. De verzekering betaalt dan tot 75 procent van de kosten. Maar de verzekeraar voert vervolgens steekproefsgewijs controles uit bij de zorgverlener. Hedemann wijst er verder op dat zeker 80 procent van de vrijgevestigde zorgverleners in de ggz een contract heeft getekend.

Bron: nu.nl/ volkskrant.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *