Honderden miljoenen extra voor personeel in de zorg

Het kabinet legt op korte termijn 347 miljoen euro op tafel om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Als er niets gebeurt is er over vier jaar een tekort van 125.000 mensen. Het kabinet wil juist dat tegen die tijd het personeelstekort helemaal is opgelost, zo meldt de NOS. 

Er gaat meer geld naar opleidingen, omscholing en stageplekken, en er komen regionale actieplannen en een landelijke campagne. Het kabinet wil vooral extra investeren in scholing: 320 miljoen. Een speciale adviescommissie gaat erop toezien dat het geld efficiënt wordt gebruikt.

Minister komt met actieprogramma

In een actieprogramma van de ministers De Jonge, Bruins en staatssecretaris Blokhuis, dat morgen gepresenteerd wordt, staat dat medewerkers in de zorg beter moeten worden ingezet. Ook komt er een campagne om werken in de zorg aantrekkelijker te maken.

“Op een creatieve manier is het goed te doen om te zorgen dat mensen een goed contract hebben”, aldus minister De Jonge. “In de ochtend kan iemand mensen helpen bij het opstaan, wassen en aankleden, om vervolgens in de middag aan de slag te gaan bij een andere zorginstelling.”

Per regio worden de vacatures in kaart gebracht. Vervolgens gaan alle partijen om de tafel zitten om af te spreken hoe ze dat tekort gaan verminderen.

Voor de regio Rotterdam wordt bijvoorbeeld een tekort van 5000 mensen verwacht. Daar zijn nu al afspraken gemaakt over nieuwe stageplaatsen bij huisartsenpraktijken en zorginstellingen. Ook wordt geprobeerd om te voorkomen dat medewerkers de zorg verlaten, bijvoorbeeld omdat ze de werkdruk te hoog vinden.

“Op dit moment al zijn er 50.000 mensen die een zorgopleiding volgen. Daarnaast is er ruimte om 10.000 stagebegeleiders op te leiden, die er voor zorgen dat al die studenten een goede stage krijgen”, zegt minister Bruins.

De maatregelen staan los van de plannen die er al zijn om de problemen in de verpleeghuizen aan te pakken. Daarvoor was al 2,1 miljard uitgetrokken.

Bonden blij met toezeggingen

Van meerdere kanten wordt positief gereageerd op de aangekondigde maatregelen. Ouderenbond ANBO zegt “heel blij” te zijn met de toezegging om veel meer geld uit te trekken voor meer personeel. “Investeringen in opleiding en imago, baangaranties, een betere loonontwikkeling en een grote focus op goed werkgeverschap moet het tij keren en de zon weer laten schijnen”, zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Vakbonden FNV en CNV houden een slag om de arm. “Ik hoop dat er nu snel extra personeel komt en dat de werkdruk omlaag gaat”, zegt Elise Merijn, bestuurder bij FNV zorg en welzijn. Jan de Vries van CNV Connectief sluit zich daarbij aan. “Het is belangrijk dat er een agenda komt om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen in de zorg.”

Bron: NOS.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *