GGZ voor ouderen werkt

Ambulante geestelijke gezondheidszorg voor mensen van 65 jaar en ouder is effectief tot zeer effectief. Bij 60% van de cliënten treedt binnen een jaar een klinisch relevante verbetering op in hun functioneren.

Dit blijkt uit de jongste gegevens van de Monitor Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen (MEMO), gerapporteerd door Marjolein Veerbeek en collega’s van het Trimbosinstituut (Int Psychogeriatr. 2014; epub 23 april). In 7 GGZ-instellingen verspreid over Nederland werden 941 cliënten gevolgd – gemiddelde leeftijd 75 jaar, 67% vrouw, met als meest voorkomende primaire diagnose depressieve stoornis (40%), aanpassingsstoornis (24%) en angststoornis (11%). De primaire uitkomstmaat was de score op de HoNOS65+, een bondige vragenlijst over het welzijn van ouderen, en voor depressieve patiënten daarnaast de GDS-15.

Alle scores waren significant verbeterd voor zowel depressieve als niet-depressieve ouderen na een jaar behandeling; het gemiddelde effect (‘Cohen’s d’) voor de gehele groep was 1,08, voor depressieve ouderen 1,23 op de HoNOS65+ en 0,92 op de GDS-15. Bij 60% van de deelnemers werd een effect groter dan 0,55 geconstateerd. Cliënten met een hoge score bij binnenkomst en met minder comorbiditeit verbeterden wat meer, degenen met persoonlijkheidsstoornissen wat minder. Als ook voor zover mogelijk de cliënten worden meegeteld die vroegtijdig stopten, bleef het effect aanmerkelijk: Cohen’s d = 0,82.

De auteurs noemen als beperking het ontbreken van een controlegroep, waardoor zij niet geheel konden overzien in hoeverre regressie naar het gemiddelde een rol speelt – al denken zij dat die niet de grote effecten geheel zal kunnen verklaren.

‘Deze studie laat zien dat ouderen binnen een jaar profiteren van de zorg die zij krijgen voor hun psychische problemen’, besluiten de onderzoekers. ‘Ouderen zouden daarom moeten worden aangemoedigd zorg te zoeken voor die problemen.’ De negatieve impact van somatische problemen en persoonlijkheidsstoornissen verdient daarbij extra aandacht van de hulpverleners.

Bron: NVGT.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *