GGZ: meer personeel, minder behandelingen

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft in de periode van 2009 tot en met 2012 minder behandelingen uitgevoerd bij minder patiënten. Tezelfdertijd groeide het aantal werknemers in de sector. Dit blijkt uit de sectorrapportage 2012 van branchevereniging GGZ Nederland.

In de periode 2009 tot en met 2012 daalde het aantal unieke patiënten met 6 procent. Bedroeg het aantal unieke patiënten in de ggz in 2009 nog ruim 827 duizend in 2012 was dit aantal met bijna 50 duizend gedaald tot 778 duizend. De daling in het aantal unieke behandelingen was met 7,4 procent nog groter. In 2009 voerde de ggz nog ruim 884 duizend behandelingen uit tegen nog geen 819 duizend in 2012.

Opvallend is de sterke daling in 2012 van het aantal patiënten met een aanpassingsstoornis, constateert GGZ Nederland. Dit wordt mogelijk verklaard doordat aanpassingsstoornissen vanaf 2011 niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet worden vergoed, aldus de branchevereniging.

Groei

Tegenover het dalende aantal patiënten en dito aantal behandelingen staat een groei van het aantal personeelsleden. Telde de ggz in 2009 nog 81 duizend werknemers in 2012 waren dit er 85 duizend, een groei van bijna 5  procent. Het aantal fte steeg ook, maar relatief minder  hard; van 65.700 fte naar 67.100 fte, een groei van 2,1 procent.

Bezuiniging

De personele ontwikkeling lijkt haaks te staan op de bezuinigingen in de sector. In 2011 kondigde het toenmalige kabinet een bezuiniging van 600 miljoen euro aan, circa 10 procent van het totale budget. De personele gevolgen hiervan tekenen zich in 2012 langzaam af. In 2012 was het aantal werknemers met een kleine 500 gedaald ten opzichte van 2011. Naar verwachting krijgt de sector over 2013 en 2014 te maken met een veel grotere reductie van het aantal arbeidsplaatsen.

Een woordvoerder merkt daarnaast op dat de cijfers over het behandelvolume en de personele ontwikkeling niet zondermeer tegen elkaar zijn af te zetten. “De daling van het aantal patiënten en behandelingen heeft alleen betrekking op de curatieve ggz, terwijl de personeelscijfers over de hele sector gaan, inclusief de langdurige ggz, RIBW’s en Wmo.”

Marktaandeel

Een andere opvallende bevinding in het sectorrapport betreft het dalende marktaandeel van de reguliere ggz-aanbieders. Van de totale productie in de ggz kwam in 2011 80 procent voor rekening van de achterban van GGZ Nederland, 10 procent minder dan in 2009. Het succes van de nieuwe aanbieders is des te opvallende aangezien het totale aantal dbc’s in de ggz met 5 procent is gestegen en het ledental van GGZ Nederland bovendien met 15 procent is gestegen.

Bron: Skipr.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *