GGD wil aandacht voor suïcides jongeren

Het aantal suïcides onder jongeren stijgt al jaren in Nederland. Gemiddeld stappen jaarlijks 105 jongeren uit het leven. Toch wordt nauwelijks van die individuele gevallen geleerd, informatie wordt niet goed verzameld. Terwijl daar de sleutel ligt voor het herkennen van problemen.

De GGD-en IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland zijn nu begonnen met intensieve nazorg. Die ervaringen moeten uiteindelijk leiden tot een methodiek die landelijk ingevoerd wordt. Het gaat om de methode Child Suicide Review (CSR), die in de regio’s Zwolle en Apeldoorn wordt toegepast. ,,Via standaardinterviews probeer je standaardinformatie te verzamelen”, zegt forensisch arts Onno Sijperda. ,,Dat leidt tot een beter beeld, dat we met nabestaanden en anderen kunnen delen: zo zou het gegaan kunnen zijn.”

Naast directe zorg voor nabestaanden is het project bedoeld om preventieve maatregelen te kunnen treffen. In de directe omgeving, maar ook landelijk. Aan zelfdoding liggen altijd vele factoren ten grondslag. ,,Er is nooit een specifieke oorzaak aan te wijzen”, benadrukt hoogleraar Ad Kerkhof van de Vrije Universiteit in Amsterdam, expert in suïcidepreventie bij jongeren, die het traject van de GGD-en mede begeleidt.

Meer aandacht voor suïcide onder jongeren is nodig

Minister Schippers maakte vorige week bekend 3,5 miljoen euro vrij te maken voor suïcidepreventie. ,,Een druppel op de gloeiende plaat”, zegt Sijperda. Hij is het wel met haar eens dat het taboe eraf moet. ,,Helemaal! Maak het bespreekbaar. Uitzichtloosheid is kennelijk iets waar jongeren mee kampen.”

Een van de vragen waarop hopelijk een antwoord kan worden gevonden door de GGD-en in Ijsselland en Noord- en Oost-Gelderland, is hoe het komt dat in bepaalde plaatsen soms clusters ontstaan van relatief veel zelfdodingen onder jongeren.

In de Stentor van zaterdag een uitgebreid verhaal over het relatief hoge aantal zelfdodingen in Wezep.

Bron: destentor.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *