Seminar: Depressie als symptoom van een ziekmakende cultuur; herstel is mogelijk

27 maart 2019 van 14.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort

Presentatie – Bert van den Bergh, psycholoog/filosoof
Reflectie – Eddo Rats, ingenieur/ervaringsdeskundige

Iedereen die mee wil denken over de psychiatrie van de toekomst is van harte welkom.
De toegang is kosteloos.
Aanmelding via: secretariaat@wijzijnmind.nl
Voor meer informatie: steven.makkink@wijzijnmind.nl

Bert van den Bergh is psycholoog, filosoof en docent aan de Haagse Hogeschool. Hij is gepromoveerd op het proefschrift “De gestolen stoornis: een cultuurfilosofische duiding van de depressie-epidemie”. In januari 2019 is de publieksversie beschikbaar gekomen met als titel “De schaduw van de zwarte hond – depressie als symptoom van onze tijd”.
Eddo Rats is ervaringsdeskundige/cliënt-onderzoeker met een ingenieursachtergrond en werkzaam bij SCIP, onderdeel van de Regenboog groep in Amsterdam.

Na de presentatie van Bert van den Bergh zal Eddo Rats als eerste reflecteren op het thema. Vervolgens vindt de uitwisseling met de deelnemers aan het seminar plaats.

Als introductie op de analyse van Bert van den Bergh de aanbiedingstekst van zijn boek:
“Wij zijn flexmensen geworden, mogelijkheidsworstelaars. We leiden dubbellevens, online en offline. Het gezicht dat op Facebook verschijnt moet stralen, want iedereen kijkt mee. De toekomst zit zo vol dat hij leeg wordt. Het is te veel, er kan te veel, er moet te veel, en dat moet je ook allemaal willen. Bestaat depressie eigenlijk wel, of is het een duw richting verplicht optimisme? Misschien bestempelen wij bepaalde gevoelens of stemmingen als een ziekte, en verplichten we onszelf positief te denken. Van den Bergh beargumenteert dat de manier waarop wij depressie definiëren ons alleen maar verder van adequate behandeling of preventie wegleidt. Hij maakt inzichtelijk hoe ‘melancholie’ – in voorbije eeuwen evenzeer deugd als zwakte – is verdrongen door ‘depressie’, opgevat als louter stoornis. Hij toont hoe de psychologie van het geheel, lichaam en geest, is verengd tot het brein.

De kern van depressie is een allesoverheersend gevoel van isolement. Depressie is geen stemmingsstoornis, het is een afstemmingsstoornis. Het is het gevolg van een te grote kloof tussen hoe wij werkelijk zijn en hoe we ons (moeten) manifesteren en laten zien. Het is het gevolg van de duivelse mix van keuzevrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, groeiende onzekerheid, intense competitiviteit en onontkoombare zichtbaarheid. Is het dan een kwestie van ‘If you can’t stand the heat, get out of the kitchen’, zoals sommigen zeggen? Nee, zo hopeloos is het niet. Er zijn genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat het mogelijk is de maatschappij en de hulpverlening beter af te stemmen op de mens.

Lees ook zijn bijdrage “Stemmingsstoornis? Over ‘depressie’ als kernprobleem van de laatmoderniteit” in de bundel “Filosofie bij Herstelondersteuning – Opnieuw denken over geestelijke gezondheid” uitgegeven door Kenniscentrum Phrenos, Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie en Filosofie.

 

https://mindplatform.nl/agenda/seminar-through-the-looking-glass-iv-27-maart