Netwerktafeloverleg Herstel & Participatie Midden-Holland

6x per jaar vindt het netwerktafeloverleg H&P Midden-Holland plaats. Het doel hiervan is:
– het verbinden van formele en informele netwerken
– het delen van kennis en ervaring
– casuïstiek bespreking

Deelnemers:
Uitvoerend medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen van de diverse zorg- en welzijnsorganisaties en gemeentes in Midden-Holland.

Voorzitter:
Marrig van der Werf, coördinator project Herstel & Participatie

Secretaris:
Dayenne de Hoog, secretaresse KernKracht

Geïnteresseerd? Het netwerktafeloverleg staat open voor iedereen.

Klik hier om je aan te melden

Klik hier voor de agenda van 22 maart 2018

Overzicht bijeenkomsten 2018