Bijeenkomst: Crisisopvang goed geregeld?!

Graag gaat KernKracht in gesprek met u om te horen hoe u de crisisopvang ervaart. Wat vind u van de opvang, het vervoer, de doorverwijzing, de nazorg en alles wat er rondom een crisis gebeurt? Kom naar de bijeenkomst: Crisisopvang goed geregeld?!

Op 4 september bij KernKracht, Tielweg 3 in Gouda.
Aanmelden kan via: aanmelding@kernkracht.nl.

Programma

14.30               Ontvangst met high tea lekkernijen
14.45               Verhaal ervaringsdeskundige
15.00               In kleine groepen uiteen
15.45                Terugkoppeling
16.00               Informatie Crisiskaart
16.30               Afsluiting

 

In Hollands Midden werken 19 gemeenten, politie, cliëntvertegenwoordigers, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de ondersteuning van mensen met verward gedrag te verbeteren. De opening van de Psychiatrische Eerste Hulp (PEH) en passen vervoer zijn onderdelen van dit regionale programma. In het programma van Hollands Midden spelen ook preventie en vroegtijdige signalering een belangrijke rol. Inzet van de Crisiskaart is daar onderdeel van.

KernKracht neemt deel (samen met collega organisatie in Holland Rijnland Stichting Lumen) aan de projectgroep en de werkgroepen rondom dit thema.