‘Congres geweld tegen psychiatrische patiënten’ – een probleem komt nooit alleen

16 september 2019 – Psychiatrische patiënten staan meer bloot aan geweld dan andere mensen, zo blijkt uit onderzoek. Sympopna organiseert daarom op 7 november in de Doelen te Rotterdam het Congres ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’.  Op het congres wordt aandacht besteed aan ervaringsverhalen, worden onderzoeksresultaten gedeeld en workshops gegeven.  Staatssecretaris Paul Blokhuis opent het congres.

Tijdens het congres komen uiteenlopende thema’s aan bod. Er wordt door toonaangevende sprekers ingegaan op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van victimisatie, met inbreng van ervaringsdeskundigen.

Het NWO-onderzoeksprogramma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ heeft tot doel meer kennis te verkrijgen over dit thema en vooral ook om interventies te ontwikkelen en testen die victimisatie van psychiatrische patiënten verminderen. Op deze congresdag worden de resultaten van dit programma gepresenteerd, met voor de bezoekers praktische handvatten voor de ggz-praktijk van alledag.

Binnen dit programma zijn twaalf omvangrijke onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd, met als doelstelling het slachtofferschap van psychiatrische patiënten te verminderen.

Doelgroep

Professionals, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders uit diverse sectoren van de GGZ, het welzijnswerk, jeugdzorg, justitie, politie en gemeentelijke diensten die in hun werkpraktijk in aanraking komen met het thema Geweld tegen psychiatrische patiënten.

Congres ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’: 7 november 2019, Rotterdam

Meer informatie?

Bron: GGz-nieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *