Beperking familievertrouwenspersonen per 1 januari 2022

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen moet haar dienstverlening helaas beperken. Vanaf 1 januari 2022 richt de dienstverlening van de familievertrouwenspersoon zich op een specifieke groep naasten, namelijk naasten van mensen:

  • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
  • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

De familievertrouwenspersoon biedt deze naasten:

  • Informatie
  • Advies
  • Ondersteuning
  • Bemiddeling
  • Bijstand bij een klachtenprocedure

Dit betekent tot grote spijt dat de familievertrouwenspersoon naasten van mensen die ambulante vrijwillige zorg ontvangen en mensen die zijn opgenomen op een niet-Wvggz accommodatie vooralsnog alleen kunnen doorverwijzen. De stichting onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst ook deze groep bij te staan.

Bron: lsvfp.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *