Begeleiding naar werk voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Maak wezenlijk contact en zet het perspectief van de cliënt centraal. Dat is dé rode draad bij het bevorderen van een integrale aanpak waarbij mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleid worden naar werk, zegt projectleider Ard van Oosten. Dit vraagt om mondige cliënten en om kundige professionals die deze visie delen. Terug naar de kern: Hoe zou u geholpen zijn?

De cijfers zijn veelzeggend. Bijna vijftig procent van de arbeidsongeschikten is gediagnostiseerd met een psychische aandoening. (UWW, 2015). Mensen met een uitkering maken drie keer zo vaak gebruik van psychische zorg als werkenden. ‘Het idee in de GGZ was nog niet zo lang geleden dat mensen éérst beter moeten worden, werk kwam later wel’, zegt projectleider Ard van Oosten, psychiater en bedrijfskundige.

Aanbevelingen voor gemeenten

  • Bied de cliënt ruimte om mee te doen.
  • Stem partijen op elkaar af.
  • Focus op een gezamenlijk doel.
  • Faciliteer en verbind vakmanschap.
  • Zet betaalde ervaringsdeskundigen in om de integrale aanpak daadwerkelijk vanuit het perspectief van de cliënt verder te bevorderen.
  • Deel kennis over de kracht van werk en het belang van een integrale aanpak.
  • Borg op bestuurlijk niveau de bevordering van de integrale samenwerking.
  • Stel ter bevordering van de communicatie in elke betrokken organisatie een sleutelpersoon aan.

De afgelopen decennia heeft het inzicht dat werk juist ook kan bijdragen aan herstel, aan terrein gewonnen. Gemeenten proberen inmiddels op allerlei manieren de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten. Zo ook gemeenten in de regio’s Rijk van Nijmegen en Haaglanden. Deze regio’s onderzochten hoe ze de integrale samenwerking tussen professionals uit de verschillende domeinen kunnen verbeteren om zo meer mensen aan het werk te helpen.  Het creëren van arbeidsmogelijkheden voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid door integrale re-integratie aanpak van multiproblematiek’ is onderzocht hoe dit in de praktijk vorm te geven.

Mensen met een psychische kwetsbaarheid die in de bijstand zitten, kampen soms met allerlei problemen en hebben al snel met een groot aantal professionals uit verschillende domeinen te maken. Tijdens het onderzoek bleek dat professionals ‘zeer weinig speelruimte ervaren’ om zaken anders aan te pakken. Projectleider Van Oosten, die het project ‘Wat Werkt Voor Wie?’ coördineert: ‘Daarom is het cruciaal dat bestuurders ook het belang van de integrale samenwerking rondom deze doelgroep zien. Dit zorgt voor urgentie en geeft de professionals op de werkvloer meer vrijheid om maatwerk te leveren.’

Bron: GGznieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *