Aantal bedden in ggz stijgt

Van het streven het aantal bedden in de ggz terug te brengen is in 2009 niets terechtgekomen. Toen steeg het aantal bedden fiks. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Van een beddenreductie in de ggz lijkt nog geen sprake. Het aantal verpleegdagen bedroeg in 2008 11.663.000, ofwel 32.801 bedden. In 2009 was dat toegenomen tot 13.218.000. Hoeveel bedden dat zijn, is nog niet duidelijk. De omrekening van verpleegdagen naar bedden hangt samen met afspraken over de bezettingsgraad van bedden tussen ggz-instellingen en zorgverzekeraars.

RIBW’s
De grootste stijging deed zich voor bij RIBW’s. Het aantal verpleegdagen groeide met ongeveer 25 procent van 4.113.000 in 2008 tot 5.024.000 in 2009. Maar ook het aantal verpleegdagen in psychiatrische ziekenhuizen nam toe van 7.530.000 in 2008 naar 8.194.000 in 2009.

Voorzichtigheid
Trimbos-onderzoeker Hans Kroon noemde de cijfers bij een congres over beddenreductie in de ggz op 2 maart in Goirle. Hij heeft geen verklaring voor de toename. Wel maant Kroon tot voorzichtigheid over de interpretatie van de cijfers, omdat de toename mogelijk administratieve oorzaken heeft. “De afrekening in zorgzwaartepakketten kan tot vertekening leiden, net zoals de stelselwijziging. Daardoor is er een verschil ontstaan tussen AWBZ- en Zorgverzekeringswet-bedden.”

Gespannen voet
De stijging van het aantal bedden staat op gespannen voet met het streven van ggz-instellingen om het aantal bedden juist te verminderen. De veronderstelling is dat dit de zorg doelmatiger maakt. Instellingen zijn minder geld kwijt aan vastgoed en verzorgend personeel dat niet bijdraagt aan behandeling.

Beddenafbouwplan
Remmers van Veldhuizen, voorvechter van beddenreductie en organisator van het congres ‘Van bed naar beter in de buurt: reductie van bedden in de ggz’, verwacht dat de cijfers van 2010, die voorlopig nog niet voorhanden zijn, een ander beeld zullen laten zien, omdat toen het terugbrengen van bedden pas breed gedragen werd in de ggz. Dat verwacht Kroon ook. “Zorgverzekeraars vragen bij de onder­handelingen nu een beddenaf­bouwplan, gekoppeld aan een verbetering van de ambulante zorg.”

Verkeerde prikkels
Of het aantal bedden in 2010 echt afgenomen is, zal moeten blijken. Sceptici wijzen erop dat bedden voor instellingen financiële zekerheid bieden. Dat zou betekenen dat de financiële prikkels verkeerd staan. Waar ggz-instellingen die het aantal bedden willen reduceren in ieder geval last van hebben, is het schot tussen de AWBZ en de ZVW. Als ze reduceren, krijgen ze onderproductie in de AWBZ. Daardoor lopen ze inkomsten mis. En de extra behandelingen in de ZVW krijgen ze niet uitbetaald.
(Bron: Zorgvisie, 9 maart 2011)
Lees ook: ‘Nederlandse ggz is Europees kampioen bedden’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *