Zorgverzekeraars vragen forse inzet overheid op mentale weerbaarheid

Zorgverzekeraars willen samen met zorgaanbieders garanderen dat mensen met ernstige psychische klachten tijdig de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Zij lopen daarbij aan tegen de wijze waarop de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd. Zorgverzekeraars zien dat voor (ook lichte) psychische klachten te vaak en te snel een medische oplossing wordt gezocht. Ook is het aanbod van de zorg te versnipperd. Hierdoor is de geestelijke gezondheidszorg op dit moment onvoldoende toegankelijk voor de mensen die deze het hardst nodig hebben.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vraagt daarom in een brief aan de Tweede Kamer aan de overheid om structurele ondersteuning door gemeenten van mensen met (beginnende) psychische klachten, het stimuleren van een meer samenhangend aanbod en het afdwingen van inzicht in kwaliteit en wachttijden.

Maatschappelijke problemen, zoals schulden, eenzaamheid of woonproblemen, vergroten de kans op het ontwikkelen van psychische problemen. Door deze problemen tijdig aan te pakken, kunnen we klachten voor zijn waardoor we samen de druk op de geestelijke gezondheidszorg verlichten. Zorgverzekeraars hebben al veel positieve ervaring opgedaan met preventie in samenwerking met gemeenten. We pleiten daarom voor het mogelijk maken van een structurele en resultaatgerichte inzet van alle gemeenten bij het vergroten van de mentale weerbaarheid en het voorkomen van psychische klachten. In onze brief vragen we daarom om geoormerkte financiering voor gemeenten uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet, het maken van resultaatsafspraken en het vastleggen van een afdwingbaar basisvoorzieningenniveau georganiseerd door gemeenten en uitvoeringsorganisaties.

Meer samenhang en samenwerking
We zien ook mogelijkheden in het beter organiseren en verbinden van het aanbod van geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment bestaat het aanbod uit veel verschillende zelfstandige zorgverleners en grote zorginstellingen met een aanzienlijk marktaandeel. Deze tweedeling in de ggz maakt het lastiger om samen de kwaliteit en toegang te verbeteren. Dit zien we onder andere terug bij de aanpak van de wachttijden, de bezetting van ANW- en crisisdiensten en het sturen op passende zorg. Zorgverzekeraars zien het aantal ggz-aanbieders nog steeds elk jaar toenemen en vragen daarvoor nu de aandacht van de Tweede Kamer. We roepen daarbij de staatssecretaris op om de bestuurlijke samenhang van de sector te verbeteren, een strengere toets op kwaliteit toe te passen bij de toetreding van nieuwe zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer mogelijkheden te geven voor het belonen van gecontracteerde zorgaanbieders.

Informatie op orde
De gezamenlijke zorgverzekeraars vragen bij de Tweede Kamer ook om aandacht voor transparantie in de informatie over wachttijden en de kwaliteit van zorg. Deze gegevens zijn essentieel voor de noodzakelijke vernieuwing van de ggz en voor het benutten van de potentie van het nieuwe zorgprestatiemodel. ZN wil daarom dat de staatssecretaris bindende afspraken maakt met de ggz-sector over het per 2022 aanleveren van een essentiële set van zogenoemde uitkomstindicatoren. Voor ons is het daarnaast van groot belang dat we van zorgaanbieders horen welke interventies effectief en doelmatig bijdragen aan maatschappelijk herstel en dat zorgaanbieders inzicht geven in hun wachttijden.

Bron: zn.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *