Zorg voor zorgmijders is verbeterd

De zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen die zelf geen hulp zoeken is verbeterd. In steeds meer regio’s hebben centrumgemeenten, GGD’en en GGZ-instellingen de voorwaarden voor zorg aan deze kwetsbare patiënten op orde. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die niet in een zorginstelling verblijven, vormen een kwetsbare groep. Zij kampen vaak met problemen op verschillende gebieden: wonen, werken, gezondheid, inkomen of relaties. Sommigen mijden de hulpverlening. Juist voor deze zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen is het essentieel dat de (psychiatrische) hulpverlening is geïntegreerd in de keten van maatschappelijke zorg. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig tussen alle betrokken zorgverleners, maatschappelijke organisaties, zorgverzekeraars en gemeenten.

Uit vervolgonderzoek van de inspectie blijkt dat in steeds meer regio’s de centrumgemeenten, de GGD’en en de GGZ-instellingen de voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen op orde hebben. In regio’s waarin nog niet alles in orde is, wordt gewerkt aan de voorwaarden die nog ontbreken. De IGZ is tevreden over dit resultaat en ziet geen aanleiding om nieuwe maatregelen op te leggen. In de reguliere contacten met GGZ-instellingen blijft de inspectie toezien op de kwaliteit van de ambulante zorg voor zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Bron: GGZ-nieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.