Inhoud | Navigatie | Zoeken | Service links |

Geplaatst op 29 januari 2011 door: Philip van de Poel

Veldhuijzen wil cliënt en medewerker aan het stuur

Veldhuijzen wil cliënt en medewerker aan het stuur

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wil dat cliënten en professionals in de langdurige zorg meer invloed krijgen, zo blijkt uit haar beleidsbrief "Vertrouwen in zorg". Nu staan te vaak "onoverzichtelijke en ontoegankelijke" procedures en systemen centraal. Om ruimte voor de cliënt en zorgverlener te realiseren wil de staatssecretaris kleinschaligheid stimuleren en interne bureaucratie terugdringen.

Directe invloed

De aandacht in zorginstellingen wordt vaak opgeëist door zaken die niet direct met de zorg voor cliënten en medewerkers te maken hebben, aldus de staatssecretaris. Ook is er een grote afstand tussen bestuur en het primaire proces. Bij de botsing van referentiekaders zijn volgens Veldhuijzen van Zanten de zorgverlener en de cliënt te weinig in beeld. "Ik wil dat cliënten en professionals een directe invloed hebben op het beleid van zorginstellingen en dat hun signalen direct gehoord worden", aldus de staatssecretaris in haar beleidsbrief aan de Tweede kamer. "Nu zit daar dikwijls ruis tussen, spelen de eerder genoemde aandachts- en cultuurverschillen en zijn er perverse prikkels. Ik vind dat het perspectief van de wederkerigheid tussen cliënten en medewerkers leidend moet zijn."

Ontoegankelijk

Ook constateert de staatsecretaris dat de cliënt veelal afhankelijk is van "procedures en systemen die zo onoverzichtelijk en ontoegankelijk zijn dat de cliënt niet meer het gevoel heeft dat ze er zijn om juist hen te ondersteunen". Daarom wil Veldhuijzen van Zanten een voor de cliënt overzichtelijke schaal.

Creativiteit

Verzorgenden en verpleegkundigen wil de staatssecretaris stimuleren om zelf normen en richtlijnen te ontwikkelen. "Medewerkers in de zorg weten wat er leeft", aldus Veldhuijzen van Zanten. "Want juist de professionals die dagelijks met de cliënten in contact komen, hebben de beste ideeën en de kennis om de zorg te verbeteren. Zij moeten meer ruimte krijgen zodat hun creativiteit beter kan worden benut en hun kracht zichtbaar is. Management dat een korte afstand heeft tot de werkvloer helpt daarbij."

Overbodige regels

Om de regeldruk te roept de staatssecretaris zorgaanbieders op om mee te doen aan experimenten in zogeheten regelvrije zones. Ze wil daarbij "de bewijslast omdraaien". "Niet de aanbieder moet aantonen dat een regel tot onnodige bureaucratie leidt, maar de regelgevende instantie moet aantonen dat de regels noodzakelijk zijn. Als in het experiment blijkt dat de kwaliteit van de zorg inderdaad niet te lijden heeft onder de afwezigheid van de regel, kan deze voor de gehele zorg komen te vervallen."

Kwaliteitsimpuls

In de brief meldt Veldhuijzen van Zanten dat er de komende kabinetsperiode een bedrag van 860 miljoen euro structureel per jaar beschikbaar is voor verbetering van de kwaliteit van de langdurige zorg. De staatssecretaris kondigt aan in het voorjaar 2011 in nader in te gaan op deze kwaliteitsimpuls.

Reacties (7)


 • olaf wijman

  30/01/2011

  #1.  Veldhuijzen is goed bezig!

 • Anthonio

  30/01/2011

  #2.  De staatsecretaris heeft hier een punt. Door allerlei systemen en bureaucratie is er sprake van verregaande vervreemding. (breuk tussen primair proces en bestuur)De sleutel tot ingrijpende verandering ligt in deels handen van de overheid, inspecties en allerie opgelegde kwaliteitsystemen. Bestuurders zijn ook mensen en die lijken nu de boosdoenders te zijn van deze vervreeming, alsof zij het leuk vinden.

 • Hugo van den Beld

  30/01/2011

  #3.  Het belangrijkste uit de brief ontbreekt hierboven. Namelijk: dat wij als burgers meer eigen verantwoordelijk gaan krijgen en dat VWS nog dit voorjaar de grenzen aan gaat geven wat we als samenleving collectief willen betalen en wat we zélf moeten betalen. 'Er moet een kanteling komen die we nog niet gewend zijn'. Helderheid over grenzen collectief-privaat is de grootste uitdaging. Als onze staatssecretaris hierin leiderschap en stuurmanskunst toont, zou dit een dossier zijn waarmee het kabinet Rutte écht verschil maakt.

 • Hoeffgen

  30/01/2011

  #4.  Daat us recent een boek over verschenen:
  Fatale en vitale spiralen in de zorg (2010). Hierin beschrijft Jaap van der Mei aan de hand van concrete voorbeelden zestien zorgeigen oplossingen.

  De basis hiervan zijn
  - de relatie tussen klant en zorgverlener en
  - de relatie tussen bestuurder en de professional.

  Bijvoorbeeld hier verkrijgbaar:
  http://www.managementboek.nl/boek/9789081530910/fatale_en_vitale_spiralen_in_de_zorg_jaap_van_der_mei?affiliate=583

 • Cora Postema

  30/01/2011

  #5.  Ik word hier heel blij van!
  Nu hopen dat de financiele radertjes hier goed op kunnen aansluiten.

 • merhai

  30/01/2011

  #6.  eindelijk een zinnig woord uit Den Haag. Nu nog aan de clienten en zorgverleners vragen wat ze denken van de marktwerking en dan ook doen wat ze zeggen.

 • Elke de Quay

  30/01/2011

  #7.  Vertrouwen in de zorg, zorg is mensenwerk, met respect met elkaar omgaan, waardering, wederkerig met elkaar samenwerken, eigen verantwoordelijkheid, dialoog tussen professional en client (en patient, hoop ik) leidend...

  Prachtige termen uit de brief van Veldhuijzen aan de Kamer; woorden die ik al jaren roep; wensen die ik al lang heb; op basis van deze brief heeft Veldhuijzen mijn vertrouwen!

  Laat degene die de wenselijheid van bovenstaande ook ziet niet zoeken naar verandering bij de ander, maar begin bij jezelf: laat zien dat het positieve mogelijk is! Ik hoop dat we met z'n allen deze cultuuromslag kunnen realiseren!


Schrijf zelf een reactie