Workshop “Weer gaan werken, hoe doe je dat?”

Voor wie:
De workshop is een training die ontwikkeld is voor klantmanager en re-integratie managers bij gemeenten waarvan verwacht wordt dat deze met de komst van de Participatiewet meer actief doelgroepen met psychiatrische en/of verslavingsproblematieken zullen gaan begeleiden naar participatie en/-of re-integratie.

Inhoud:
Ervaringsdeskundigen doen hun verhaal en rollenspellen met betrekking tot het onderwerp en er worden tips gegeven over wat wel en niet werkt bij het weer aan het werk gaan. De tips zijn tot stand gekomen in een themabijeenkomst hierover met mensen die allemaal ervaring hebben met het al dan niet succesvol weer participeren en re-integreren. Op onderdelen kan de workshop ook aangepast worden aan specifieke wensen. Er kan aangegeven worden waar tegenaan gelopen wordt. Ook kunnen casussen worden ingebracht.

Duur: Een dagdeel van 3 uur.

Voor informatie, afspraken en prijsopgaven kunt u contact opnemen met:
Dora Wempe
Trainer KernKracht, Landelijke Trainer ExpEx