WHO komt op voor psychiatrische patiënten

Elke dag krijgen mensen met een psychische aandoening te maken met discriminatie. Ze worden niet alleen gestigmatiseerd, maar zijn ook vaak het slachtoffer van emotionele en fysieke mishandeling.

Daarnaast leven ze vaak in vervallen instellingen en hebben ze amper of geen toegang tot kwalitatieve zorg. In sommige landen worden zelfs hun rechten ontzegd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dit een grove schending van de mensenrechten. Daarom koos de WHO dit jaar als thema voor de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid Dignity in Mental Health. 

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.” – artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De WHO wil ons er van bewustmaken dat ook wij er kunnen voor zorgen dat mensen met een geestelijke aandoening in alle waardigheid kunnen leven. Ruim 4 op 10 Nederlanders en 1 op 4 Belgen krijgen vroeg of laat af te rekenen met psychische problemen. Eén manier waarop we hen kunnen helpen, is door er voor te zorgen dat ze zich meer betrokken voelen bij de samenleving. Dat kunnen we ondermeer doen door hun bijdrage aan de samenleving te erkennen of door hun autonomie te respecteren en hen te betrekken bij de besluitvorming. Zelfs kleine aanpassingen kunnen een verschil maken. Door bijvoorbeeld de manier waarop we over mensen met een psychische aandoening praten aan te passen, kunnen we het stigma en de vooroordelen die aan mentale gezondheid verbonden zijn doorbreken.

Verder wil de WHO de waardigheid van mensen met een psychische aandoening bevorderen via het QualityRights Project. Dit project zet zich in voor de kwaliteit en de mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg en de sociale zorg. Zo lobbyt QualityRights actief voor politieke en sociale integratie, ontwikkelt het project betere opleidingen voor hulpverleners en tracht het betere opvang te creëren voor patiënten. In veel landen worden mensen met psychische problemen opgevangen in erbarmelijke omstandigheden. Vaak worden ze opgesloten in kleine kamers zonder menselijk contact of worden ze vastgeketend aan hun bed. In sommige landen belanden ze door een gebrek aan degelijke opvang zelfs regelmatig in de gevangenis.

In België organiseerde Geestelijk Gezond Vlaanderen een thunderclap om zoveel mogelijk mensen via sociale media te informeren over geestelijke gezondheid en in Nederland legde het Fonds voor Psychische Gezondheid de focus op psychische problemen bij jongeren.

Bron: unric.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *