Wereldwijd weinig verspilling in geestelijke gezondheidszorg

‘In tegenspraak met eerdere bezorgdheid dat een aanmerkelijk deel van de gebruikers niet aan de criteria zou voldoen, vonden wij vrij geruststellende gegevens over de overbehandeling in de geestelijke gezondheidszorg: de meeste mensen die behandeld worden, voldoen aan de criteria of hebben specifieke behoefte aan hulp.’

Aldus een internationale groep onderzoekers onder leiding van Ronny Bruffaerts van de universiteit van Leuven in British Journal of Psychiatry(2014; epub 13 november). In 23 landen, waaronder Nederland, werd gekeken in hoeverre patiënten die geestelijke zorg kregen, voldeden aan de criteria van DSM-IV of anderszins evident in aanmerking kwamen voor deze zorg. In totaal werden 62.305 volwassen patiënten geïnterviewd op alle continenten, zowel in arme als rijke landen. Wel waren van sommige landen, waaronder Nederland, de gegevens meer dan 10 jaar oud.

Van overdiagnose en verspilling is nog wel sprake, aldus de onderzoekers, maar beduidend minder dan in vorige rapporten naar voren kwam – vooral omdat daarin de zorgbehoefte nogal nauw was gedefinieerd. Ruwweg 16% van de mensen lijkt ten onrechte zorg te ontvangen, waarbij nog kan worden aangetekend dat deze mensen beduidend minder en goedkopere zorg krijgen dan degenen die werkelijk zorg nodig hebben. Vooral hoogopgeleide oudere vrouwen in de rijkere landen ontvingen zorg terwijl zij een laag risico op het ontwikkelen van ernstige emotionele problemen hadden. Ten aanzien hiervan zou de zorg beter ingericht kunnen worden, menen de onderzoekers.

Over het algemeen bleek echter dat mensen die de zorg nodig hadden, deze ook ontvingen, en dat mensen die de zorg het hardst nodig hadden, ook een grotere kans hadden om behandeld te worden.

Bron: nvgt.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *