Week van de Psychiatrie: Baas in eigen leven?! 24 t/m 30 maart

Week van de Psychiatrie 2014
De Week van de Psychiatrie is komend jaar van 24 tot en met 30 maart 2014. Deze 40e editie heeft als thema ‘Baas in eigen leven?!’. Uitgangspunt is dat personen met psychische problematiek zoveel als mogelijk regie kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven.

Onderliggende vraag daarbij is wat deze personen zelf kunnen doen om (weer) baas over hun leven te worden. Wat kunnen zij zelf doen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en rol(len) op te pakken en als volwaardig burger mee te doen. Herstellen doe je in principe zelf, maar veelal in samenwerking met anderen. En dat leidt tot de vraag welke faciliterende rol kunnen/moeten anderen daarbij spelen: familie, mantelzorgers, hulpverleners, welzijnswerkers, buurtgenoten, wooncorporaties, politie, huisartsen, gemeenten, zorgverzekeraars. De Week van de Psychiatrie 2014 richt zich dan ook uitdrukkelijk op deze groep. Dit alles binnen de context van de veranderingen binnen en rondom de zorg en de door de overheid gepropageerde ‘participatiesamenleving’.

Landelijke website: www.weekvandepsychiatrie.nl

De Stichting KernKracht heeft weer zinvolle activiteiten tijdens de Week van de psychiatrie en verzorgt ook op de Landelijke Breingeindag 24 maart in Almere een presentatie en workshop. Hieronder de poster en flyer met alle informatie die verspreid wordt binnen alle instellingen en gemeenten.

2014-poster WvdP             2014-flyer WvdP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *