Vroeg ingrijpen bij autisme helpt

Een vroegtijdige interventie bij peuters met een autisme spectrum stoornis verbetert hun intellectuele capaciteiten en vermindert de symptomen, zelfs jaren na de behandeling. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek, zo meldt kinderopvangtotaal.nl

De therapie begon toen de kinderen 18 tot 30 maanden oud waren. Therapeuten en ouders werkten gedurende twee jaar meer dan 15 uur per week met de peuters. Van dit type ingreep was al eerder aangetoond dat kinderen met autisme hiervan profiteren, maar nog niet eerder was gebleken dat het ook werkt met zeer jonge kinderen en over een langere termijn.

Early Start Denver Model

De therapie, ook wel bekend als de Early Start Denver Model ofwel ESDM, werd ontworpen ter bevordering van het leren van sociale en communicatieve vaardigheden. Vastgesteld werd dat zelfs twee jaar na het beëindigen van de interventie de kinderen de geboekte winst hadden behouden, zowel wat betreft algemene intellectuele capaciteit als taalvaardigheid. Ook was er nog steeds sprake van verminderde autismesymptomen.

Ongeveer 20 procent van de kinderen met een oudere zus of broer met autisme heeft zelf ook een stoornis in het autistisch spectrum. Op anderhalfjarige leeftijd zijn de eerste symptomen, zoals afwijkend oogcontact, al duidelijk te zien bij deze kinderen. Lees meer

Vroeg starten

De resultaten maken duidelijk dat het belangrijk is om met één-op-één interventie te starten zodra symptomen van autisme ontstaan. Voor veel kinderen is dit al het geval voor ze 30 maanden oud zijn. ESDM-therapie bevat zowel één-op-één oudercoaching als ouderinterventie met het kind. Deze aanpak is ontworpen om de motivatie van een kind te vergroten en volgt de interesse van ieder individueel kind. Dit gebeurt door te spelen en leuke activiteiten te ondernemen, liedjes te zingen en eenvoudige dagelijkse routines aan te bieden.

Verrassing

Na twee jaar van intensieve interventie, bleek er bij kinderen in de ESDM-groep een significant grotere toename van IQ, afstemming en communicatie dan bij de controlegroep.  Het was een hele verrassing voor de onderzoekers dat bij kinderen die de één-op-één hulp hadden gekregen, de autisme gerelateerde symptomen steeds verder verminderden, terwijl dit bij de kinderen die aan de reguliere interventie hadden deelgenomen niet te zien was.

De studie van de University of Washington verschijnt in de juli-editie van het tijdschrift van de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry en staat online.

Bron: kinderopvangtotaal.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *