Vrienden maken als je autisme hebt

Ook voor jongeren met autisme geldt: ‘jong geleerd is ‘aut’ gedaan’. Mensen met autisme die al jong leren om vriendschappen te sluiten en te onderhouden zijn zelfverzekerder, meer onafhankelijk en op latere leeftijd beter in staat om zich aan te passen aan veranderingen en stressvolle gebeurtenissen. Maar ondanks de behoefte aan vriendschappen, is het voor jongeren met autisme soms moeilijk om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten.

Uit recent onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum en ggz-instelling Yulius blijkt dat jongeren met autisme vergelijkbare wensen en verlangens hebben als het aankomt op romantische en vriendschappelijke relaties als jongeren zonder autisme. Voor jongeren met autisme is het wel een stuk lastiger om hiermee om te gaan. Zij ondervinden meer moeilijkheden op het gebied van vriendschapsvaardigheden, sociale acceptatie door leeftijdsgenoten en het adequaat kunnen omgaan met grenzen.

Vrienden hebben is belangrijk

Ondanks de behoefte aan vriendschappen, is het soms moeilijk om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten. Het hebben van goede vriendschappen is natuurlijk prettig voor de jongere zelf, maar uit onderzoek blijkt ook het maatschappelijk belang hiervan. Zo vermindert het hebben van goede vriendschappen de kans om gepest te worden en zorgt het voor meer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid. Daarnaast blijken goede vriendschappen te beschermen tegen vroegtijdig schoolverlaten, psychische problemen zoals angst en depressie en helpt het jongeren om zich aan te passen aan veranderingen en stressvolle gebeurtenissen.

Wat kun je doen?

Om jongeren met autisme te helpen beter aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten kan een jongere bijvoorbeeld een training volgen waarin hij meer leert over vriendschap en intimiteit en waarin wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Nieuw op dit gebied is de Amerikaanse groepstraining ‘PEERS’. Het unieke van PEERS is dat dit programma gebaseerd is op wat in de werkelijkheid werkt: er is onderzocht wat sociaal vaardige jongeren in bepaalde situaties doen en deze vaardigheden worden aangeleerd. Jongeren leren bijvoorbeeld hoe zij succesvol een praatje aan kunnen knopen met leeftijdsgenoten. Ook leren zij hoe zij geschikte vrienden kunnen kiezen en hoe om te gaan met roddels, ruzie, afwijzing of pesten.

Onderzoek

In Amerika is de training bewezen effectief: na het volgen van de training zijn jongeren sociaal vaardiger en hebben zij meer betekenisvolle vriendschappen. Om ook Nederlandse jongeren van PEERS te laten profiteren hebben Yulius en het Erasmus MC de PEERS training naar Nederland gehaald en wordt deze nu vertaald en onderzocht op effectiviteit bij Nederlandse jongeren. Het doel van het onderzoek is om jongeren te leren zichzelf te accepteren en geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten.

Bron: yulius.nl

Eén reactie op “1”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *