Verzwaarde dekens tegen slapeloosheid bij psychiatrische patiënten

Verzwaarde dekens zijn een veilige en effectieve interventie bij de behandeling van slapeloosheid, volgens Zweedse onderzoekers. Zij ontdekten dat bij patiënten met psychiatrische aandoeningen de slaap verbeterde en dat zij zich overdag minder slaperig voelden.

Resultaten van de studie toonden aan dat deelnemers die gedurende vier weken de verzwaarde deken gebruikten een significant verminderde slapeloosheid, een hoger activiteitenniveau overdag en verminderde symptomen van vermoeidheid, depressie en angst rapporteerden.

Deelnemers aan de verzwaarde dekengroep hadden bijna 26 keer meer kans op een afname van 50% of meer van de mate van ernst van slapeloosheid en bijna 20 keer meer kans op remissie van hun slapeloosheid. De positieve resultaten bleven ook tijdens een open follow-upfase van 12 maanden van het onderzoek zichtbaar. “Een mogelijke verklaring voor het kalmerende en slaapbevorderende effect is de druk die de verzwaarde deken uitoefent op verschillende punten van het lichaam, waardoor het gevoel van aanraking wordt gestimuleerd, vergelijkbaar met acupressuur en massage”, aldus hoofdonderzoeker Dr. Mats Alder, psychiater op de afdeling klinische neurowetenschappen van het Karolinska Institutet in Stockholm, Zweden.

Het onderzoek is gepubliceerd in  de Journal of Clinical Sleep Medicine. Bij het onderzoek waren 120 volwassenen (68% vrouwen, 32% mannen) betrokken bij wie eerder klinische slapeloosheid en een gelijktijdig optredende psychiatrische stoornis waren vastgesteld: depressieve stoornis, bipolaire stoornis, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit of gegeneraliseerde angststoornis. De ondervraagden hadden een gemiddelde leeftijd van 40 jaar.

Deelnemers sliepen vier weken met een verzwaarde deken dan wel een normale deken. Deelnemers aan de eerstgenoemde groep probeerden een deken van 8 kilogram (ongeveer 17,6 pond) in de kliniek. Tien deelnemers vonden die te zwaar en kregen in plaats daarvan een deken van 6 kilogram (ongeveer 13,2 pond).

Deelnemers aan de normale groep sliepen thuis met een lichte deken van 1,5 kilo. Verandering in de ernst van slapeloosheid, het primaire resultaat, werd geëvalueerd met behulp van de Insomnia Severity Index.

Bron: sciencedaily.com

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *