Veel veranderingen op de Hoge Gouwe 65!

De verhuizing van de dagopvang ‘De Steeg’ naar de Hoge Gouwe 65 en het verplaatsen van een aantal activiteiten van REAKT  naar de Gentseweg, per 1 juli 2012, is een grote verandering voor cliënten, bezoekers en medewerkers van REAKT. Niet alleen zij maar ook buurtbewoners, Stichting KernKracht  en andere organisaties op de Hoge Gouwe 65 volgen alle veranderingen vol belangstelling. Spannende tijden voor alle betrokkenen vinden wij. Hoewel we zien dat er van de kant van REAKT werk gemaakt wordt van voorlichting aan de zorggebruikers en inspraakmogelijkheden van de cliëntenraad vraagt deze nieuwe werkwijze, met nieuwe activiteiten, verschillende doelgroepen, nog de nodige aandacht. Ook de pers is helaas niet altijd even genuanceerd en positief. Wel zijn we blij met de ruimere openingstijden doorde- weeks. Nu de zondag nog!  Als Zorgvragersorganisatie volgen we de komende maanden kritisch alle ontwikkelingen. Zo nodig treden wij in contact met het management van REAKT, de gemeente, zorgkantoor of  ‘de krant’ om de stem van de GGz client, client van de verslavingszorg of deelnemer uit de Maatschappelijk Opvang (MO) te laten horen. Achter de schermen zijn we daar trouwens voortdurend mee bezig maar voor u niet altijd even zichtbaar! We doen ons werk wat dit betreft trouwens bij voorkeur samen met U! Vragen, opmerkingen en/of signalen horen we daarom heel graag. Spreek ons rustig aan in de wandelgang, op straat (via de straatadvocaat) of loop even binnen bij STIP (dagelijks geopend).

Uw mening telt en is belangrijk!!

Uw mening telt en is belangrijk!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *