Training Werken met eigen ervaring

Training Werken met eigen Ervaring voor het opleiden van ervaringsdeskundigen

Doel:
Mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of ontwrichtende levenservaring leren om hun eigen ervaringen op een positieve en effectieve manier in te zetten als ervaringsmaatje/adviseur voor behandelaren, begeleiders en beleidsmakers.

Duur: 12 wekelijkse lessen van 3 uur.

Inhoud:
Delen van eigen ervaringen en leren van ervaringen van groepsgenoten. Theorie rondom ervaringsdeskundigheid, empowerment en herstel. Oefenen van (communicatie) vaardigheden die later in de praktijk gebruikt worden bij de inzet als ervaringscoach/adviseur. Oefenen van praktijksituaties met behulp van rollenspelen.

Voor wie:
Voor mensen met ervaringen met psychische kwetsbaarheid, verslaving, dak- en thuisloosheid of maatschappelijke opvang die voldoende afstand hebben tot de in te zetten problematiek en die willen (leren) reflecteren op hun eigen ervaringen.

Voor meer informatie:
Neem contact op met Maartje Weeda
Trainer KernKracht