Training werken met eigen ervaring bij Schulden en Armoede

Training voor het opleiden van ervaringsdeskundigen met armoede- en schuldenproblematiek

Doel:
Mensen met ervaringen op het gebied van armoede en schulden leren om hun eigen ervaringen op een positieve en effectieve manier in te leren zetten als ervaringscoach / adviseur voor schuldhulpverleners, ambtenaren en beleidsmakers.

Duur: 12 wekelijkse lessen van 3 uur

Inhoud:
Delen van eigen ervaringen en leren van ervaringen van groepsgenoten. Theorie rondom ervaringsdeskundigheid, empowerment en herstel. Oefenen van (communicatie) vaardigheden die later in de praktijk gebruikt worden bij de inzet als ervaringscoach / adviseur. Oefenen van praktijksituaties met behulp van rollenspelen.

Voor wie:
Voor mensen met ervaringen op het gebied van armoede en schulden die voldoende afstand hebben tot de in te zetten problematiek en die willen (leren) reflecteren op hun eigen ervaringen.

Voor meer informatie:
Neem dan contact op met Dora Wempe (Trainer KernKracht) of Maartje Weeda (Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid)