Training Werken met eigen ervaring als voorlichter

Training Werken met eigen Ervaring voor het opleiden van ervaringsdeskundige voorlichters

Doel:
Mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of ontwrichtende levenservaring leren om hun eigen ervaringen op een positieve en effectieve manier in te leren zetten als voorlichter op scholen of voor behandelaren, ambtenaren en beleidsmakers.

Duur: 12 wekelijkse lessen van 3 uur.

Inhoud:
Delen van eigen ervaringen en leren van ervaringen van groepsgenoten. Theorie rondom ervaringsdeskundigheid, empowerment en herstel. Werken aan de opbouw van een goed voorlichtingsverhaal. Ontwikkelen van vaardigheden om voorlichting te kunnen geven, te communiceren met publiek en te presenteren.

Voor wie:
Voor mensen met ervaringen met psychische kwetsbaarheid, verslaving, dak- en thuisloosheid of maatschappelijke opvang die voldoende afstand hebben tot de in te zetten problematiek en die willen (leren) reflecteren op hun eigen ervaringen.

Voor meer informatie:
Neem contact op met Dora Wempe
Trainer KernKracht
of
Neem contact op met Maartje Weeda
Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid