Training Werken als Onafhankelijke Cliëntondersteuner (OCO)

Doel:
Deze cursus heeft als doel je eigen mogelijkheden en vaardigheden op het gebied van cliëntondersteuning uit te breiden, zodat je meer handvaten krijgt om je werk als onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) te doen.

Duur: 4 lessen van 3 uur

Inhoud:
Met deze cursus willen we een basis leggen om als onafhankelijke cliëntondersteuner te werken. Om bij te dragen dat cliënten de mogelijkheid hebben om, onafhankelijk van aanbieders en financiers, helder te krijgen wat de aard is van problemen en hoe deze opgelost kunnen worden.

Voor wie:
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang die de basiscursus gedaan hebben (of op andere wijze deze kennis en vaardigheden al bezitten) en die de eigen ervaringen in willen zetten in cliëntondersteuning.

Voor meer informatie:
Neem contact op met Astrid van Bruggen 
Cliëntondersteuner Wlz/Wmo & Coördinator Crisiskaart