Training Hulp- én Hoopverlener

Training voor het opleiden van ervaringsdeskundige hulpverleners

Doel:
Hulpverleners leren hun eigen ervaring positief en functioneel in te zetten in hun werk met cliënten. Of om aan collega’s en in teams advies te geven over bejegening en behandeling van cliënten met een bepaalde problematiek.

Duur: 8 wekelijkse lessen van 3 uur.

Inhoud:
Delen van eigen ervaringen en leren van ervaringen van groepsgenoten. Theorie rondom ervaringsdeskundigheid, empowerment en herstel. Oefenen van praktijksituaties met behulp van rollenspelen. Ook wordt aandacht geschonken aan de implementatie van de inzet van de ervaringsdeskundige hulpverleners in de praktijk van de eigen organisatie.

Voor wie:
Hulpverleners met ervaring met psychische kwetsbaarheid en/of ontwrichtende levenservaringen die voldoende afstand hebben tot de in te zetten problematiek en die willen (leren) reflecteren op hun eigen ervaringen.

Voor meer informatie:
Neem contact op met Dora Wempe
Trainer KernKracht